"DE KRACHT VAN HET VERSCHIL"

Werken aan “De Kracht van het Verschil” staat centraal in mijn werk.

De kracht van de aanwezige, zichtbare en onzichtbare en de noodzakelijke en gewenste diversiteit, in de breedste zin van het woord (ofwel de Intersectionaliteit*).
Bij elk individu, in elke relatie, elk team, organisatie is een brede, gelaagde diversiteit aanwezig.
Om deze te ontdekken, te erkennen, te waarderen en verder te ontwikkelen is werkelijk aandacht nodig.
Daarbij is van belang dat we onze eigen diversiteit werkelijke leren kennen, dat er in onszelf, in relaties, in teams, in organisaties voldoende aandacht en vrije ruimte is voor die diversiteit.
Het is relevant om de overeenkomsten en verschillen tussen mensen onderling ruimte te geven. Dat vraagt ruimte vor verhalen. Dat vraagt kritisch (zelf)onderzoek van de mogelijkheden en kansen die wel of niet binnen de context aanwezig zijn en gegeven, gegund worden.

Onderzoek naar - en aandacht voor de meerwaarde van het verschil, evenals de lastigheden die hierbij optreden binnen organisaties en teams.
De ‘Kracht van het Verschil’ kan pas dan als stimulerende -, opbouwende kracht gebruikt worden, anders ontstaat een risico dat het eerder een ondermijnende en zelfs mogelijk een beschadigende kracht wordt.

Het Verschil boeit, bloeit, schuurt, wrijft, leeft, raakt, glanst en wringt. Verschil is er, overal en altijd en juist het benoemen van het verschil kan leiden tot verbinding, soms tot onverwachte verbindingen.

Het hanteren en benutten van het verschil is mijn grote passie, die ik dan ook graag inzet en toelicht als een van mijn professionele deskundigheden:

“WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING”.

“HOE MAAK IK IN MEZELF GEBRUIK VAN HET VERSCHIL?”
EN:
“HOE BENUT IK DE VERSCHILLEN IN MIJN OMGEVING: IN RELATIES, IN DE ORGANISATIE, WIJK, STAD, IN ONS TEAM, ONS LEVEN?”

“HOE MAKEN WE SAMEN HET VERSCHIL VRUCHTBAAR IN PLAATS VAN BEDREIGEND EN ONDERMIJNEND?!”

 
Het verschil kan soms echt schuren, zoals in het gesprek dat ik had met een zeer integere weigerambtenaar, of bij het verhaal van de angstige racist, in de liefde van de diepgelovige orthodox, in de confrontatie met de onhandige seksist, bij de roep om hulp van de mishandelende vader.

Harmonie is niet vanzelfsprekend.
Conflicterende belangen, gedragingen, gedachten, overtuigingen kunnen we ontkennen, veroordelen of uitbannen.
En toch, ook zij zijn allen onderdeel van dit geheel.

Het werken met het verschil betekent aandacht voor de dynamiek van deze tegenstrijdigheden, binnen de mens en/of in diens sociale context.

*Intersectionaliteit is de term die Kimberle Crenshaw ontwikkelde en die Gloria Wekker introduceerde in Nederland, het is de stapeling van identiteiten die elk van ons in zich heeft en die maatschappelijk betekenis heeft in meerdere machtsposities en privileges.

 


Als belangrijkste methodiek ontwikkelde ik:
‘DE DIVERSITEIT KAARTEN’

kaarten eng ned


kaarten collage


vie collage

VOOR MIJN BLOGS, ZIE: WWW.MARTENBOS.WORDPRESS.COM


Artikel over Coaching en Diversiteit in het TvC april 2012:
file:///C:/Users/Marten/OneDrive/Documenten/Coachen%20van%20Diversiteit.pdf


Ark Senad Alicpdf