"DE KRACHT VAN HET VERSCHIL"

“De Kracht van het Verschil”

Voor mij is deze leuze niet alleen maar een mooi concept, het is een werkelijk geleefd en beleefd inzicht dat ik heb mogen opdoen, heb mogen ervaren in de loop van mijn leven. In mijn (vrijwilligers)werk en privé leven ben ik veel verschillende mensen met nog meer verschillende verhalen en ervaringen tegengekomen. Een geschenk waar ik niet licht over denk. Het heeft me geleerd te kijken vanuit andere perspectieven, vanuit andere sociale en maatschappelijke posities, vanuit privileges en stigmatisering.
Zoals ik de wereld zie is niet zoals veel anderen de wereld zien en ervaren!
Dat is een belangrijke levensles voor mij, die bij mij steeds opnieuw een appel doet op de constatering hoe verschillend wij mensen zijn. Die mij steeds laat zien hoe verschillend we vanuit diepe ervaring zijn, hoe de wereld heel verschillend op ons reageert, ons zelfbeeld beïnvloedt, ons beter of minder laat voelen dan de ander.

Als we de kracht van het verschil niet zien, niet erkennen, niet willen horen, niet willen voelen, missen we een fundamentele energie, een bron die mensen in hun kracht zet of juist hun kracht ontneemt, die insluit en uitsluit, die motiveert en demotiveert, die sterk maakt, kracht en macht geeft en afbreekt, die opbouwt en die vernietigd.
Bij elk individu, in elke relatie, in elk team, in elke organisatie is een brede, gelaagde diversiteit aanwezig in de verhalen, ervaringen, kansen en beschadigingen, erkenning en miskenning.
Deze verhalen te ontdekken, te erkennen, ruimte te geven, te waarderen, daarmee de persoon, de groep, de samenleving, de organisatie zich verder ontwikkelen. Maar dat vraagt onze daadwerkelijke aandacht voor het meervoudige, gelaagde, soms pijnlijke, vaak krachtige verhaal.

Door ruimte te geven aan deze brede meervoudige diversiteit en deze te leren kennen in al haar kwaliteiten, valkuilen, privileges, uitsluitings- en insluitingsmechanismen, helpt ons om de waarde van de persoon, de sociale groep, het team, de organisatie te herkennen en te erkennen, te bevestigen en te versterken.
Werkelijke aandacht en het creëren van veilige / vrije ruimte is nodig om het meervoudig gelaagde verhaal te leren kennen, waarmee de aanwezige diversiteit echt ingezet en optimaal benut kan worden.
Daarbij is het belangrijk ook te constateren welke diversiteit juist ontbreekt en hoe dat veroorzaakt wordt door het uitsluitende karakter van bepaalde gehanteerde rituelen, - taal, - gewoontes, - normen, - houding, etc.
Om overeenkomsten en verschillen tussen mensen onderling ruimte te geven, vraagt een kritisch (zelf)onderzoek. Eerlijk en oprecht kijken naar het verschil in mogelijkheden en kansen die voor deze persoon, deze groep wel of niet binnen de context aanwezig zijn en die gegeven, gegund worden.

Onderzoek naar - en aandacht voor de meerwaarde van het verschil, evenals de lastigheden die hierbij optreden binnen organisaties en teams is blijvend noodzakelijk.
De ‘Kracht van het Verschil’ kan pas dan als stimulerende -, opbouwende kracht gebruikt worden, anders ontstaat een risico dat het eerder een ondermijnende en zelfs mogelijk een beschadigende kracht wordt.

Het Verschil boeit, bloeit, schuurt, wrijft, leeft, raakt, glanst en wringt. Verschil is er, overal en altijd en juist het benoemen van het verschil kan leiden tot verbinding, soms tot onverwachte verbindingen.

Het verschil kan soms echt schuren, zoals in het gesprek dat ik had met een zeer integere weigerambtenaar, of bij het verhaal van de angstige racist, in de liefde van de diepgelovige orthodox, in de confrontatie met de onhandige seksist, bij de roep om hulp van de mishandelende vader.

Harmonie is niet vanzelfsprekend.
Conflicterende belangen, gedragingen, gedachten, overtuigingen kunnen we ontkennen, veroordelen of uitbannen.
En toch, ook zij zijn allen onderdeel van dit geheel.

 

 

 

Het werken met het verschil betekent aandacht voor de dynamiek van overeenkomsten en verschillen, gemeenschappelijkheid en tegenstrijdigheid, macht en onmacht, binnen onszelf en binnen onze relationele - , sociaal maatschappelijke - , politieke - , organisatie -  en beroepscontext.

*Intersectionaliteit is de term die Kimberle Crenshaw ontwikkelde en die Gloria Wekker introduceerde in Nederland, het is de stapeling, een gelaagdheid van identiteiten die elk van ons in zich heeft en die zeker ook een maatschappelijke, politieke betekenis heeft en voorkomt in verscheidene machtsposities en privileges.

 

 


Als belangrijkste methodiek ontwikkelde ik:
‘DE DIVERSITEIT KAARTEN’

kaarten eng ned


kaarten collage


vie collage

VOOR MIJN BLOGS, ZIE: WWW.MARTENBOS.WORDPRESS.COM


Artikel over Coaching en Diversiteit in het TvC april 2012:
file:///C:/Users/Marten/OneDrive/Documenten/Coachen%20van%20Diversiteit.pdf


Ark Senad Alicpdf