"DE KRACHT VAN HET VERSCHIL"

It sa fier, ik ferlit Amsterdam en gean werom nei myn bertegrûn, Fryslân

Na ruim 1 jaar Baarn en ruim 45 jaar Amsterdam, gekomen als jong ontdekkend, wat naïef, zoekend mens, zeker in gevecht met mijn mannelijkheid (en de mannelijkheid van anderen), met mijn verlegenheid en tegelijk mijn idee dat de wereld toch echt anders, socialer moest, zoekend naar mijn seksualiteit en mijn identiteit, ga ik als gepensioneerd man, nog steeds wel zoekend, maar een stuk zekerder en met een diverse pracht aan bagage, weer terug naar Friesland.

Wat ik precies ga doen de komende jaren weet ik nog niet.
BUREAU VIE (Abigail en Esma) heeft al veel van mijn werk overgenomen.
Ik verwijs individuele supervisie, coach, therapie cliënten al een tijdje door.
Mijn supervisiegroepen heb ik gestopt.
Nog een paar uitgestelde trainingen de komende maanden tot aan de zomer.
En dan .......................:
Een jaar pauze, reflectie, schrijven, relaxen,  wandelen, fietsen en werken in de tuin!!!.
Wel blijf ik werken in het buitenland, Gestalt opleidingen in Oost Europe vooral.


Mijn motto zal altijd blijven:
“De Kracht van het Verschil”

Voor mij is dit meer dan een concept, het is een werkelijk geleefd en beleefd inzicht dat mijn leven heeft verrijkt.
Zowel in mijn (vrijwilligers)werk (Alle Kleuren Oost, COC Amsterdam) als in mijn privéleven ben ik diverse mensen, met nog meer verschillende verhalen en ervaringen, tegengekomen. Een geschenk waar ik niet licht over denk. Het heeft me geleerd mee te kijken vanuit andere perspectieven, vanuit diverse sociale - en maatschappelijke posities, vanuit privileges, uitsluiting en stigmatisering.
“Zoals ik de wereld ervaar is altijd anders dan hoe anderen de wereld ervaren!”
“Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet en is daarmee bepalend voor je denken, voelen, handelen en motivatie!”
Dat laatste is een belangrijke levensles, vrij naar: Yntse Stapert.
Het laat ons steeds opnieuw zien hoe verschillend wij mensen zijn in voelen, luisteren, denken, handelen, raken en geraakt worden en hoe ‘de wereld’ heel verschillend op ieder van ons reageert.
Dit beïnvloedt naast het beeld over ‘de ander’ ook zeker in hoge mate ons zelfbeeld.

Als we de kracht van het verschil niet zien, niet erkennen, niet willen horen, niet willen voelen, missen we een fundamentele energie, een bron die mensen in hun energie zet of juist hun energie ontneemt.

In diverse boeken en tijdschriften zijn mijn ervaringen, methodieken en theorieën te lezen.
Zeker in ‘Coaching en Diversiteit’ uit 2012, waarvan nog veel actueel is.

Als belangrijkste methodiek ontwikkelde ik:
‘DE DIVERSITEIT KAARTEN’

kaarten eng ned


kaarten collage


vie collage

VOOR MIJN BLOGS, ZIE: WWW.MARTENBOS.WORDPRESS.COM


Artikel over Coaching en Diversiteit in het TvC april 2012:
file:///C:/Users/Marten/OneDrive/Documenten/Coachen%20van%20Diversiteit.pdf


Ark Senad Alicpdf