Dagvoorzitter Moderator

                                moderator

Als dagvoorzitter of moderator ben ik in te huren, voor thema’s die bij mij passen en die ik relevant vind.
Daarbij zet ik een betrokken, ontspannen en open dialogische sfeer neer, waarin mensen en hun verhalen goed tot hun recht kunnen komen.

Het begeleiden van dialogen, uitwisselen van ervaringen, laten vertellen van persoonlijke verhalen zijn voor mij zaken die veel meer tijd en ruimte mogen krijgen.

Gesprekken die in een ontspannen sfeer plaatsvinden, laten mensen en hun ideeën, inzichten, verschillen en overeenkomsten meer tot hun recht komen. De verschillen mogen er dan zijn en kunnen tot betere samenwerking en concrete werkbare afspraken leiden.

Door mijn brede (werk)ervaring kan ik me verplaatsen in - en omgaan met mensen van verschillende achtergronden, bevolkingsgroepen, beroepsgroepen, levensbeschouwing, etc.
Het is de kunst om vragen te stellen die mensen aanzetten tot vrij spreken.
Door soms net even de andere vraag te stellen komen er ook veranderende verhalen.

Ook net even iets anders doen qua vorm van het gesprek of de setting, door een verrassende vraag te stellen, iets anders aandacht te geven dan wat mensen verwachten, zonder hen in een hoek te duwen, maar juist dan de ontspanning en openheid te handhaven. Daar hou ik van en dat geeft naar mijn ervaring soms net wat andere diepere inzichten.

 


                      moderator z w


                    pride tv