Verdiepingsweek plus Expertweek WERKEN AAN INCLUSIVITEIT / INTERSECTIONALITEIT (waarschijnlijk 8 tot 15 en 17 tot 24 april)

Twee weken
Week 1 (waarschijnlijk 8 tot 15 april, exacte data binnenkort) een verdiepingsweek voor professionals die een slag willen maken op gebied van inclusief werken en ook naar zichzelf willen kijken waar het gaat om inzetten van diversiteit, gewaar worden van diversiteit, eigen betrokkenheid en blinde vlekken, etc.

Week 2 (waarschijnlijk 17 tot 24 april, exacte data binnenkort) een expertweek: voor ervaren coaches, trainers en adviseurs die al geruime tijd werken in het domein van diversiteit. Waarbij we vanuit verschillende expertises elkaar inspireren.

Uiteraard kun je jezelf ook beide weken gunnen!!

Waar: EMEL pension, Güzelçamlı - Kuşadası. Een plek waar vrije geesten elkaar vinden aan de Turkse kust.
Prijs: €1150,-  incl.*
Vroegboekkorting €995,- (tot 01.01.2020 ) Voorlopige prijsstelling
De prijs is incl. btw, transfer, verblijfskosten, ontbijt en diner, excl. reiskosten)

Doelgroep:
Week 1 mensen die al werken op het gebied van diversiteit, trainers, coaches, adviseurs, docenten, etc. Die een slag willen maken in het werken aan inclusie. Mensen die zowel vanuit hun werk als vanuit hun persoon willen kijken wat diversiteit voor hen betekent. Waar hun kracht ligt, waar werkpunten liggen, waar kwetsbaarheden zijn, etc. Hoe daar meer bewust van te worden en mee om te gaan.

Week 2 is bedoeld voor professionals die al ruim ervaren zijn in het werken met diversiteit.
(Ervarings)deskundige diversiteitwerkers (trainers, coaches, adviseurs, docenten), die geïnspireerd zijn om te werken vanuit het intersectioneel denken. Die, samen met andere experts, aan de slag willen aan persoonlijk en professionele aspectn van het intersectioneel denken handelen en voelen.

Resultaat:
Je hebt je eigen expertise verdiept op gebied van intersectioneel denken,  (in)voelen en werken. Je doorziet en doorvoelt beter je eigen intersectionaliteit, maar ook die van de ander. Je hebt nieuwe werkvormen aan je eigen repertoire toegevoegd en ziet nieuwe mogelijkheden van werken. Je beschikt over een netwerk van mensen met een gemeenschappelijk expertise.

De vragen waarmee we daarvoor aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld:
Hoe verken, ken en benut ik mijn eigen identiteiten en hoe werkt dit door in relatie tot mijn werk, collega’s, mijn persoonlijke en professionele netwerk en tot mijn achtergrond en de context?. Hoe ontwikkel ik mezelf door de verdieping op te zoeken met collega’s en anderen? Hoe laat ik me inspireren? Waar is volharding nodig om het werkelijke verschil te benutten? Of juist het werkelijke verschil te kunnen maken?  Hoe kunnen we de onderlinge contacten, het onderlinge verschil en de opgedane expertise meer en positief benutten in ons werk als trainer, coach, docent en overige beroepen, waar diversiteit een grote rol speelt? Hoe kunnen we als persoon staande blijven in deze tijd van polarisatie populisme en verdeeldheid?


Werkwijze
We gaan deze week werken vanuit en met ieders expertise en ieders zijn. Samen lerend onderzoeken, wie ben jij en wie ben ik en hoe verhouden we ons tot elkaar in de overeenkomsten en verschillen? Welke lagen mogen verdiept worden op persoonlijk en professioneel vlak? Werken van binnenuit naar buiten en van buitenaf naar binnen, ieder vanuit eigen behoefte en vertalend naar de eigen situatie. Daarvoor gebruiken we o.a. intervisie methodes en reflectie momenten, individueel en in groepjes. We nodigen uit tot experimenten rond jouw vragen, in denken, voelen en handelen, samen uitproberend welke werkvormen, interventies, concepten, etc. (voor jou) werken.

 

tuin emel

Achtergrond:
Het werken met/vanuit diversiteit is al tientallen jaren de praktijk voor veel professionals. Dit heeft al veel expertise, theorie en best practices voortgebracht. Tegelijk raken veel instellingen, bedrijven en het onderwijs er steeds meer van overtuigd dat diversiteit een punt van aandacht is, of liever gezegd een noodzaak is. De ontwikkelde visie, expertise, concepten en inzichten, zeker van (ervarings)deskundigen vanuit de brede diversiteit ofwel intersectionaliteit wordt hierbij vaak niet voldoende benut.
In deze tijd van meer polarisatie en populisme en de wens tot simpele en snelle ‘oplossingen’, lijkt soms geen ruimte voor de meerzijdige en gelaagde deskundigheid. Vaak wordt hierbij het begrip ‘diversiteit’ weer verengd tot het werken met enkelvoudige identiteiten. Af en toe wordt de koppeling gemaakt tussen bijvoorbeeld seksuele gerichtheid en levensbeschouwing, maar dan meestal op een onderling conflicterende en stereotype wijze, die geen recht doet aan de werkelijke realiteit van mensen.

De theorie van de intersectionaliteit is voor mij een basis van denken, voelen en handelen. Deze laat zien dat elke diversiteit gekoppeld is aan een breed spectrum van identiteiten, achtergronden en contexten, waarbij machtsverhoudingen, privileges en uitsluitingsmechanismen een rol spelen.
Maar ook deze theorie van intersectioneel werken ondergaat soms een risico van ‘witwassen’, dat kan leiden tot een ‘ach ja we zijn allemaal wel divers’, zonder maatschappelijke posities van privileges te erkennen en te onderzoeken op mechanismen van insluiting en uitsluiting. De meerdimensionale en meer complexe werkelijkheid verdient het om de juiste ruimte te krijgen en daadwerkelijk ruimte in te nemen. Aan de andere kant komt er kritiek vanuit een concept van Identiteitspolitiek. Ook hier gaat het bijna nooit over de stapeling van identiteiten, maar een enkelvoudige identiteitsgedachte.

Het dagritme van deze weken:
· De dag start om 08.30 uur, voor het ontbijt, met een reflectie/meditatie sessie afwisselend door mij en mensen uit de groep voorbereid.
· Ontbijt 09.00
· Sessie in de groep 10.00 tot 13.00 uur
· Pauze met eigen lunch, zwemmen, wandelen, etc.
· 16.00 tot 18.00 mogelijkheid tot individuele coachingsuren.
· 18.00 avond sessie
En dan om 20.00 diner

Met mogelijk 1 of 2 late avond sessies met: ‘kunst, muziek, gedichten, etc., ter wederzijdse inspiratie.

Naast mijn inbreng zal zeker ook de inspiratie, kracht, expertise, creativiteit en kwaliteit van deelnemers benut worden.
Elke dag kan een deelnemer of een groepje deelnemers na overleg over het hoe en wat, een experiment doen, iets uitproberen, casuïstiek voorleggen, etc.

· Er is elke dag een groep die voor sfeer/ aankleding van de zaal zorg draagt

De week zelf
· Avond aankomst van hele groep,
· Dag 1 Start einde middag met de Diversiteit Kaarten kennismaken in de hele groep.
· Dag 2 Eigen positie innemen / - verkennen bij intersectionaliteit.
· Dag 3 Thema HART liefde voor het intersectioneel zijn met bijv. belang van rituelen.
· Dag 4 Mogelijkheid voor een prachtige boottocht, bezoek aan Efese of andere activiteit op eigen kosten*.
· Dag 5   HOOFD bevestiging en weerstand, hoe om te gaan met de ‘westerse’ wereld die in hokjes denkt.
· Dag 6   HANDEN actie gericht naar het komend jaar, hoe hou ik energie, wat heb ik nodig, wat ga ik doen en met wie, waar, hoe, wanneer?
· Dag 7 Ochtend voorbereiden op vertrek, afspraken coaching.

Er is een intakegesprek met elke deelnemer en er is een mogelijkheid tot coaching achteraf, richting het vasthouden van voornemens, plannen, bronnen.

Emel 2019

emel pension 2018


Emel training 2019

Emel