Week voor ervaren professionals in het domein van diversiteit

Een week voor ervaren coaches, trainers en adviseurs die werken in het domein van diversiteit.
Waarbij we vanuit verschillende expertises elkaar inspireren.

Waar: EMEL pension, Güzelçamlı - Kuşadası. Een plek waar vrije geesten elkaar vinden aan de Turkse kust.
Prijs: €795,-  incl.*
Vroegboekkorting €675,- (tot 01.01.2019)
De prijs is incl. btw, transfer, verblijfskosten, ontbijt en diner, excl. reiskosten)

Doelgroep:
De week is bedoeld voor professionals die ervaren zijn in het werken met diversiteit.
(Ervarings)deskundige diversiteitwerkers (trainers, coaches, adviseurs, docenten),
Het intersectioneel werken staat voorop als concept en methodiek.

Doel:

Verdiepen en versterken van expertise en inspiratie rond het werken met diversiteit/ intersectionaliteit.
De vragen waarmee we aan de slag gaan:
Hoe verken en ken ik mijn eigen identiteiten en hoe werkt dit door in relatie tot mijn werk, collega’s, mijn persoonlijke en professionele netwerk en tot mijn achtergrond en context?
Hoe zorgen we voor onderlinge verdieping, inspiratie en soms ook volharding om het werkelijke verschil te benutten?
Hoe kunnen we de onderlinge contacten, het onderlinge verschil en de opgedane expertise benutten in ons werk als trainer, coach, docent en overige beroepen waar diversiteit een grote rol speelt?

 

Emel

Achtergrond:
Het werken met/vanuit diversiteit is al tientallen jaren de praktijk voor veel professionals. Dit heeft al veel expertise, theorie en best practices voortgebracht. Tegelijk raken veel instellingen, bedrijven en het onderwijs er steeds meer van overtuigd dat diversiteit een punt van aandacht is. De ontwikkelde expertise, concepten en inzichten, zeker van (ervarings)deskundigen vanuit de brede diversiteit ofwel intersectionaliteit wordt hierbij vaak niet voldoende benut.
In deze tijd van meer polarisatie en populisme en de wens tot simpele en snelle ‘oplossingen’, lijkt soms geen ruimte voor de meerzijdige deskundigheid. Vaak wordt hierbij het begrip ‘diversiteit’ verengd tot het werken met enkelvoudige identiteiten. Af en toe wordt de koppeling gemaakt tussen bijvoorbeeld seksuele gerichtheid en levensbeschouwing, maar dan meestal op een onderling conflicterende en stereotype wijze, die geen recht doet aan de werkelijke realiteit van mensen.

De theorie van de intersectionaliteit is voor ons een basis van denken en handelen. Deze laat zien dat elke diversiteit gekoppeld is aan een breed spectrum van identiteiten, achtergronden en contexten, waarbij machtsverhoudingen een rol spelen.
Ook deze theorie van intersectioneel werken ondergaat soms een risico van ‘witwassen’, dat kan leiden tot een ‘ach ja we zijn allemaal wel divers’, zonder maatschappelijke posities van privileges te erkennen en te onderzoeken op mechanismen van insluiting en uitsluiting. De meer dimensionale en meer complexe werkelijkheid verdient het om de juiste ruimte te krijgen en daadwerkelijk in te nemen.

emel 2018


emel pension 2018


cirkel bulgarije kleed

Emel