Verdiepings- en Inspiratieweek Diversiteit Intersectionaliteit 12 - 19 april 2019

Een week voor ervaren coaches, trainers en adviseurs die werken in het domein van diversiteit.
Waarbij we vanuit verschillende expertises elkaar inspireren.

Waar: EMEL pension, Güzelçamlı - Kuşadası. Een plek waar vrije geesten elkaar vinden aan de Turkse kust.
Prijs: €795,-  incl.*
Vroegboekkorting €675,- (tot 01.01.2019)
De prijs is incl. btw, transfer, verblijfskosten, ontbijt en diner, excl. reiskosten)

Doelgroep:
De week is bedoeld voor professionals die ervaren zijn in het werken met diversiteit.
(Ervarings)deskundige diversiteitwerkers (trainers, coaches, adviseurs, docenten), die geïnspireerd zijn om te werken vanuit het intersectioneel denken.

Resultaat:
Je hebt je eigen expertise verdiept op intersectioneel denken,  (in)voelen en werken. Je doorziet en doorvoelt beter je eigen intersectionaliteit, maar ook die van de ander. Je hebt nieuwe werkvormen aan je eigen repertoire toegevoegd en ziet nieuwe mogelijkheden van werken. Je beschikt over een netwerk van mensen met een gemeenschappelijk expertise.

De vragen waarmee we daarvoor aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld:
Hoe verken, ken en benut ik mijn eigen identiteiten en hoe werkt dit door in relatie tot mijn werk, collega’s, mijn persoonlijke en professionele netwerk en tot mijn achtergrond en de context?. Hoe ontwikkel ik mezelf door de verdieping op te zoeken met collega’s en anderen? Hoe laat ik me inspireren? Waar is volharding nodig om het werkelijke verschil te benutten? Of juist het werkelijke verschil te kunnen maken?  Hoe kunnen we de onderlinge contacten, het onderlinge verschil en de opgedane expertise meer en positief benutten in ons werk als trainer, coach, docent en overige beroepen, waar diversiteit een grote rol speelt? Hoe kunnen we als persoon staande blijven in deze tijd van polarisatie populisme en verdeeldheid?


Werkwijze
We gaan deze week werken vanuit en met ieders expertise en ieders zijn. Samen lerend onderzoeken, wie ben jij en wie ben ik en hoe verhouden we ons tot elkaar in de overeenkomsten en verschillen? Welke lagen mogen verdiept worden op persoonlijk en professioneel vlak? Werken van binnenuit naar buiten en van buitenaf naar binnen, ieder vanuit eigen behoefte en vertalend naar de eigen situatie. Daarvoor gebruiken we o.a. intervisie methodes en reflectie momenten, individueel en in groepjes. We nodigen uit tot experimenten rond jouw vragen, in denken, voelen en handelen, samen uitproberend welke werkvormen, interventies, concepten, etc. (voor jou) werken.

 

Emel

Achtergrond:
Het werken met/vanuit diversiteit is al tientallen jaren de praktijk voor veel professionals. Dit heeft al veel expertise, theorie en best practices voortgebracht. Tegelijk raken veel instellingen, bedrijven en het onderwijs er steeds meer van overtuigd dat diversiteit een punt van aandacht is, of liever gezegd een noodzaak is. De ontwikkelde visie, expertise, concepten en inzichten, zeker van (ervarings)deskundigen vanuit de brede diversiteit ofwel intersectionaliteit wordt hierbij vaak niet voldoende benut.
In deze tijd van meer polarisatie en populisme en de wens tot simpele en snelle ‘oplossingen’, lijkt soms geen ruimte voor de meerzijdige deskundigheid. Vaak wordt hierbij het begrip ‘diversiteit’ weer verengd tot het werken met enkelvoudige identiteiten. Af en toe wordt de koppeling gemaakt tussen bijvoorbeeld seksuele gerichtheid en levensbeschouwing, maar dan meestal op een onderling conflicterende en stereotype wijze, die geen recht doet aan de werkelijke realiteit van mensen.

De theorie van de intersectionaliteit is voor ons een basis van denken, voelen en handelen. Deze laat zien dat elke diversiteit gekoppeld is aan een breed spectrum van identiteiten, achtergronden en contexten, waarbij machtsverhoudingen, privileges en uitsluitingsmechanismen een rol spelen.
Maar ook deze theorie van intersectioneel werken ondergaat soms een risico van ‘witwassen’, dat kan leiden tot een ‘ach ja we zijn allemaal wel divers’, zonder maatschappelijke posities van privileges te erkennen en te onderzoeken op mechanismen van insluiting en uitsluiting. De meerdimensionale en meer complexe werkelijkheid verdient het om de juiste ruimte te krijgen en daadwerkelijk ruimte in te nemen.

Het dagritme
· De dag start om 08.30 uur, voor het ontbijt, met een reflectie/meditatie sessie afwisselend door Hinde en mensen uit de groep voorbereid.
· Ontbijt 09.00
· Sessie in de groep 10.00 tot 13.00 uur
· Pauze met eigen lunch, zwemmen, wandelen, etc.
· 16.00 sessie tot 19.00
· 20.00 diner
Met mogelijk 2 late avond sessies met: ‘kunst, muziek, gedichten, etc., ter wederzijdse inspiratie.

Naast inbreng van Hinde en Marten, zal zeker ook de inspiratie, kracht, expertise, creativiteit en kwaliteit van deelnemers benut worden.
Elke dag kan een deelnemer of een groepje deelnemers een experiment doen, iets uitproberen, casuïstiek voorleggen, etc.

· Er is elke dag een groep die voor sfeer/ aankleding van de zaal zorgdraagt
· Er is elke dag een groep die een warming up doet na de middagpauze
· Er is elke dag een groep die voor wat extra versnapering zorgt.

De week zelf
· Vrijdag op Zaterdagnacht 12 april aankomst van hele groep,
· Zaterdag 13 Start einde middag met de Diversiteit Kaarten kennismaken in de hele groep.
· Zondag 14 Eigen positie innemen / - verkennen bij intersectionaliteit.
· Maandag 15 Thema HART liefde voor het intersectioneel zijn met bijv. belang van rituelen.
· Dinsdag 16 Mogelijkheid voor een prachtige boottocht, bezoek aan Efese of andere activiteit op eigen kosten*.
· Woensdag 17 HOOFD bevestiging en weerstand, hoe om te gaan met de ‘westerse’ wereld die in hokjes denkt.
· Donderdag 18 HANDEN actie gericht naar het komend jaar, hoe hou ik energie, wat heb ik nodig, wat ga ik doen en met wie, waar, hoe, wanneer?
· Vrijdag 19 Voorbereiden op vertrek, afspraken coaching.

We voeren een intakegesprek met elke deelnemer en er is een mogelijkheid tot coaching achteraf, richting het vasthouden van voornemens, plannen, bronnen.

emel pension 2018


cirkel bulgarije kleed

Emel