Publicaties

Boek: ‘COACHING EN DIVERSITEIT
Een pragmatische kijk op modellen die werken
door Marten Bos

Een boek voor trainers, coaches, supervisoren en andere professioneel begeleiders, geschreven vanuit de praktijk. Het boek inspireert professionals en zeer geschikt voor mensgerichte beroepsopleidingen: (SPH/MWD/HRM/politie/verpleegkunde/therapie/coaching/supervisie/onderwijs/ etc.)

Beschrijving
Coaching en diversiteit biedt niet de zoveelste nieuwe manier van denken of nieuwe diversiteitsmethodieken, maar werpt nieuw licht op algemene, bestaande theorieën, aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. 
De auteur legt het begrip ‘diversiteit’ uit vanuit een brede visie op cultuur, als een waaier van identiteiten. Waarbij ook seksuele diversiteit, genderrollen, klasse en sociale achtergrond een rol spelen. Aan de hand hiervan kan de lezer eigen verhalen en die van cliënten onderzoeken op de mogelijkheden en spanningen rond diversiteit.
Het boek wil de dialoog met de lezer aangaan over het belang van diversiteitsdenken vanuit een breed perspectief.
Het boek sluit af met korte oefeningen voor het werken met groepen, individuele klanten en organisaties, die vooral als voorbeeld dienen om zelf creatief aan de slag te gaan in opleidingen en trainingen.

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
Prijs: € 22,99 (2e Druk = printing on demand)
ISBN: 9789031374731
Direct bestellen: http://www.bsl.nl/shop/coaching-en-diversiteit-9789036803007.html

 

“Diversiteit in de Samenleving” (Rubio, Ardjosemito, Rijk. Koninklijke van Gorcum, 2020) 
Boek voor het HBO onderwijs en HBO professionals
Hoofdstuk over Gender en Seksuele Diversiteit.
Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) hbo-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën.
Het boek geeft een compleet beeld van de context van de superdiverse samenleving en de consequenties voor de sociaal werker in de 21e eeuw. Het biedt een ‘totaaloverzicht’ van wat de gevolgen zijn van de toenemende diversiteit van onze samenleving voor professionals in de hulpverlening.

 

“SUPERVISIEKUNDE Meerperspectivisch” Boer, M. Hoonhout, M. Oostong, J. :Vakmedianet, 2015 Hoofdstuk 3 ‘Diversiteit in Supervisie’ met Twie Tjoa en Marchie Kessler. 8.6 Gestaltwerkvormen in Supervisie theorie en 16.2 Gestaltbenadering in Supervisie
Het boek biedt een meerperspectivische blik op het vak en geeft zo vorm aan een van de kernwaarden van supervisie, te weten waarderen van diversiteit.

 

“VAN LEVENSERVARING NAAR ERVARINGSDESKUNDIGHEID”
Didactiekboek, Boer, M. Karbouniaris, S. &Wit, M. Gompel&Svacina 2018, ‘s-Hertogenbosch.
Ervaringsdeskundigheid is een vak in ontwikkeling. Dit boek is een weergave van ervaringskennis, verrijkt met praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten. De bedoeling van dit boek is om een meerperspectivische bijdrage te leveren aan de didactiek rond het ervaringslerenproces.
Meegeschreven aan 1.3: Diversiteit en mechanismen bij het leerproces met Twie Tjoa en Marjo Boer en Hoofdstuk 49 Tussenruimte bij Roze en Blauw, Uitsluting bij gender en seksuele gerichtheid.


Artikel: COACHING EN DIVERSITEIT in Tijdschrift voor Coaching april 2012
file:///C:/Users/Marten/Downloads/Marten%20Bos,%20Coachen%20van%20Diversiteit.pdf

 

Boek: ‘TRAINEN OVER DIVERSITEIT’
Een trainerswerkboek
door Marianne Cense en Marten Bos

Dit handboek geeft een beknopte visie over het werken met diversiteit. Maar vooral biedt het trainers, docenten en begeleiders doelmatig materiaal om in hun werk aandacht te besteden aan de diversiteit bij medewerkers en klanten van bedrijven en organisaties. De praktische werkvormen geven de mogelijkheid om trainingen ´in te kleuren’ en geven inspiratie om zelf materiaal te ontwikkelen.

Uitgeverij MOVISIE
Bestellen: http://www.movisie.nl

 

Boek: ‘PRAKTIJKBOEK GESTALT’
diverse auteurs
Het Praktijkboek Gestalt is geschreven door diverse auteurs, verbonden aan de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie en Theorie (NVAGT) http://www.nvagt-gestalt.org, onder redactie van Paul Derkinderen, Ernst Knijff en Sjanneke Meijer.
Het boek is de verwezenlijking van de wens om vanuit het Vlaams/ Nederlands Gestaltveld het vakgebied van psychosociale hulpverlening te belichten en te
verrijken vanuit de Gestaltbenadering.
In het hoofdstuk ‘Gestalt en culturele diversiteit’ geeft Marten Bos zijn visie op het werken met diversiteit in de therapeutische/ hulpverlenende relatie. Hij belicht in dit hoofdstuk het cultuuraspect vanuit het velddenken, het holisme en de dialoog. Hiermee geeft hij een cultuurbeeld dat verder gaat dan een enkelvoudige en vaak stigmatiserende etnisch culturele identiteit. De Gestalttheorie gaat uit van het werken met diverse achtergronden die oplichten in het contact met de wereld, werkend met de totale mens als onderdeel van het gehele veld. Ook de therapeut is zich hierbij bewust onderdeel te zijn van het totale veld, een veld veel groter dan de therapieruimte. Werken met Gestalt betekent steeds aandacht voor de relatie, voor het gewaar zijn, de acceptatie en het contact in het hier en nu. Dat maakt het onmogelijk de cliënt tot een object te maken, er is sprake van een constante subject – subject relatie, de dialoog.

Uitgeverij Tijdstroom, 2009
Prijs: € 49, -
ISBN: 978 90 5898 153 0
Direct bestellen: http://www.tijdstroom.nl/catalogus/2_GGz/3_Psychotherapie/183_Praktijkboek_gestalt


Vertaling voor “Gestalt therapie in de klinische praktijk”, 2 hoofdstukken vertaald over Diversiteit en Seksualiteit voor de NVAGT

 

HET COACHINGSMETHODEN BOEK en HET COACHINGSINSTRUMENTENBOEK
Diverse Auteurs
“Het Coachingmethoden Boek en het Coachingsinstrumentenboek zijn samengesteld uit topprofessionals in dit vak.
Het laat het beste zien dat zij in huis hebben”
Coachingsmethoden Boek:
Methode 10: Coaching van Diversiteit.
Uitgeverij: Boom Nelissen, 2011

Het Coachingsinstrumenten Boek
Instrument 14: Contactstijlen (Gestalt Formatie Proces)
Instrument 20: Diversiteitcirkel.
Uitgeverij: Boom Nelissen, 2013

JONGERENWERK EN HOMOSEKSUALITEIT
Youthspot, Methodiekbeschrijving Dialoogproject.
Opzet en uitwerking Youthspot, COC Amsterdam en Marten Bos

Uitgever: Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en Recht, 2009

 

 

 

Boek foto

 

 

Diversiteit in de Samenleving kaft

inhoud Diversiteit in de Samenleving

 

boek supervisie

inhoud 3

inhoud

 

ervaingsleren boek

hfst roze en blauw

 

boeken

boekenkast