LEREN TE LEREN IN DE DYNAMIEK VAN HET VERSCHIL

Tate gallery


Ook horen wrijvingen, spanning en conflicten bij het samenleven, het aangaan van de relatie met de ander, het andere.
Met het faciliteren van werkelijke dialogen ondersteun ik de kracht en de inspiratie en ook zeker de wrijvingen.
Het conflict verdient hierbij evenzeer een podium als de harmonie.

Samen met diverse groepen, organisaties en individuen werk ik, zowel betaald als onbetaald en vooral sterk gemotiveerd door eigen ervaringen, aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar mensen niet buitengesloten worden op grond van welke identiteit dan ook.

Om de kracht van diversiteit steeds concreet te ervaren, werk ik met veel plezier en zeer gemotiveerd mee aan diverse projecten, o.a. met:
Kunstenaars met een Vluchtelingen achtergrond (de Werkelijkheid/ de Vrolijkheid. Dialoogprojecten, zoals met de HvA: ‘Seksuele Diversiteit verankerd in het Jongerenwerk’. “Jezelf zijn in ... je eigen buurt” met Connecting Differences, Platform: “Inclusief Werken”. Het MultiCultureel NetWerk, Het Mozeshuis, Alle Kleuren Oost, etc.

 

 

“ONDERWEG STEEDS OP DE PLAATS VAN BESTEMMING”

Deze slogan spreekt mij aan omdat er beweging en rust in zit. Rust om te zijn waar ik ben, de beweging van onderweg zijn, het proces aangaan, ambities volgen. Maar steeds het hier en nu ervaren als werkelijk beschikbare basiskracht.

In het werken met diversiteit, het verschil, zijn de polariteiten rust en beweging steeds aanwezig.


In bedrijven, organisaties, in relaties en ook binnen onszelf hebben we steeds te maken met de kracht en de wrijving van het verschil.
LEREN TE LEREN VAN HET VERSCHIL.
Een mooie, maar zeker niet altijd even gemakkelijke levensles.
In dit ‘leren te leren’ proces begeleid ik organisaties, teams, professionals, maar ook u als persoon, in relatie tot uzelf en tot uw omgeving.
De leerschool van het leven kan ons veel bieden als we weten hoe en wat we te leren hebben. Waarbij ik, uit ervaring, weet dat leren in eerste instantie niet altijd leuk is. Weerstand is daarbij voor mij echter een even goede start als leergierigheid.

“Onderweg Steeds op de Plaats van Bestemming” houdt daarbij voor mij in, het hier en nu dat nooit in stilstand is. Er is steeds beweging tussen waar we zijn en waar we naar toe willen. Steeds onderweg en steeds hier op de plek van mijn bestemming.

 

NIEMAND IS ALS IEMAND ANDERS.


Onze genderrol, afkomst, familiegeschiedenis, levensbeschouwing, seksuele gerichtheid, levensfase, fysieke en mentale kracht, ons karakter, onze leerstijl, etc. maakt ons tot unieke individuen.
Als sociale wezens zijn we zowel afhankelijk/aanhankelijk als zelfstandig/zelfsturend, we hebben de ander nodig in relatie tot ons eigen leven. De relatie tot die ander, tot de omgeving geeft ons betekenis. Dit levert vaak mooie en krachtige en inspirerende momenten op.

Londen SOHO

Huisje Amstelstation resize