LEREN TE LEREN VAN ONZE GELAAGDHEID AAN IDENTITEITEN

Niemand is een ‘enkelvoudig’ persoon, een ‘single story’ en geen enkele omgeving of relatie is enkelvoudig te begrijpen.
De gelaagdheid, die diversiteit aan identiteiten, achtergronden, leefwerelden, etc. zit in alles en iedereen om ons heen.
Net als in de natuur is diversiteit ook voor ons dan ook een noodzaak tot volwaardig leven.
Maar, dat is soms te complex en dus neigen we soms in onze behoefte aan eenvoud en herkenning tot stereotyperingen.
Begrijpelijk, maar daardoor missen we de kracht in onszelf en in de ander.

Onze diversiteit, onze gelaagdheid is ook onze unieke kracht, die we pas ten volle kunnen benutten als we de samenstelling aan diversiteiten kennen en accepteren als onze realiteit.


Tate gallery


“Ik wil dat mensen leren kijken naar de wereld in gelaagde realiteiten’, zegt Munganyende, ‘op een manier waarbij jij jouw eigen vertrekpunt en realiteit niet voor norm aanneemt.’ En in het verlengde daarvan: dat de maatschappij niet alleen voorziet in de behoeften van degenen die zich voegen naar de dominante ideeën over hoe je moet leven, of je gedragen. ‘Waar dit toe moet leiden is een maatschappij waarin mensen die op verschillende kruispunten van identiteiten en realiteiten leven, een gelijkwaardige kans krijgen om hun leven op een zelfgekozen en waardevolle manier in te vullen. Ik weet dat dat heel abstract en breed is omschreven, maar dat doe ik omdat dit voor iedereen anders is. Het kan voor de een betekenen: gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Voor weer een ander: gelijkwaardige representatie in de media. Maar ook: dat jouw kleur foundation te koop is bij Kruidvat.’

Munganyende, Hélène Christelle

In de dialoog geven we onszelf en de ander de kans om het werkelijke verhaal te vertellen en daarmee te ontdekken wat ons maakt wie we zijn.
Niet het invullen van de ander, niet het ingevuld worden door de ander, maar invulling geven van onszelf door ruimte voor ons verhaal en open houding voor het verhaal van de ander. Dat is de echte dialoog.
Met het faciliteren van werkelijke dialogen ondersteun ik de kracht en de inspiratie, maar zeker de wrijvingen die tussen mensen en groepen aanwezig zijn.
Het conflict verdient hierbij evenzeer een podium als de harmonie. Uitgangspunten zoals we die nu ook in bijvoorbeeld ‘Deep democracy’ terugvinden en die ik uit de dialogische ‘subject - subject’ Gestalt-theorie haal.

Ook wrijvingen, spanning en conflicten horen bij het samenleven, bij het echt aangaan van de relatie met de ander, het andere.
Soms leidt dit weer tot interne conflicten, loyaliteit met de achtergrond, de sociale groep, de opvoedingsnormen, etc.
De kracht van het verschil kan schuren en kan wrijving geven.
“Wrijving geeft glans, schuren doet soms pijn.”

 

incusie


Inclusie is een term die soms te gemakkelijk wordt gebruikt.
Werkelijke inclusie gaat uit van een totale gelijkwaardigheid, niet ‘Jij mag meedoen met ons’.
Het is werkelijk delen van de onze ruimte, middelen, vermogens.
Het is ook erkennen van gedeelde geschiedenis, van privileges, van macht structuren, van vanzelfsprekendheden die niet vooriedereen gelijk zijn, etc.
Inclusie is soms ook een stap opzij zetten en de ander voor laten gaan, de ander die niet bij deuren en kansen komt waar ik bijvoorbeeld als witte cisgender man wel kom.
Inclusie is letten op taal die uitsluit, op rituelen, gebruiken, tradities die uitsluiten.
Inclusie is werk, soms hard werken aan echte gelijkwaardigheid in de gemeenschappelijke ruimte waarin we samen leven. 


“ONDERWEG STEEDS OP DE PLAATS VAN BESTEMMING”

Deze slogan spreekt mij aan omdat er beweging en rust in zit. Rust om te zijn waar ik ben, de beweging van het onderweg zijn. Proces en doelgericht werken, beide.
Met steeds de werkelijk beschikbare basiskracht ervaren in het hier en nu.

In het werken met diversiteit, het verschil, zijn de polariteiten rust en beweging steeds aanwezig.


“Onderweg Steeds op de Plaats van Bestemming” is voor mij het hier en nu dat nooit in stilstand is.

 

 

Om de kracht van diversiteit steeds concreet te ervaren werk ik, als professional en als vrijwilliger, met veel plezier aan diverse projecten o.a. met:
Kunstenaars met een Vluchtelingen achtergrond (de Werkelijkheid/ de Vrolijkheid. Dialoogprojecten, zoals met de HvA: ‘Seksuele Diversiteit verankerd in het Jongerenwerk’. “Jezelf zijn in ... je eigen buurt” met Connecting Differences, Platform: “Inclusief Werken”. Het MultiCultureel NetWerk, Emancipator, Alle Kleuren Oost,  etc.


Londen SOHO

Huisje Amstelstation resize