Advies

“HOE GESLOTENER EEN SYSTEEM IS, DES TE MINDER HET ZAL LEREN VAN ZIJN OMGEVING EN DES TE MINDER HET IN STAAT IS ANDEREN TE HELPEN NAAR OPENHEID”
(Argyris, 1970, p 143)


Advies bied ik op het gebied van:

* Inclusief werken/ Omgaan met Diversiteit: hoe benut u de kracht van diversiteit, intern en in de grotere context van uw werkgebied?


* Cultuurveranderingen en cultuurclashes in de organisatie


* Inclusief werken binnen organisaties en binnen wijken/ steden.


INCLUSIEF WERKEN / DIVERSITEIT

• Overheden
Overheden moeten diversiteitsbeleid voeren, maar blijven helaas vaak steken in doelgroep projecten. Doelgroepenbeleid is in mijn visie slechts een beperkte, vaak niet erg succesvolle en vaak zelfs stigmatiserende aanpak. Intersectionaliteit biedt meer ruimte, beweging en een werkelijk gelijkwaardige aanpak.


• Bedrijven
Bedrijven krijgen een steeds gevarieerder klantenbestand. Daar past ook een gevarieerd personeelsbeleid bij en een sociale verantwoordelijkheid. Een hernieuwde analyse van uw personeels- en klantenbestand op basis van diversiteit kan uw sociale betekenis en uw succes vergroten.

lief heerbeestje