TRAINING, TEAM- en MANAGEMENT COACHING + SUPERVISIE.

 
COACHING
Coaching is een resultaatgerichte vorm van begeleiding, een traject waarin vraagstukken op gebied van werk en persoon worden onderzocht met een gericht doel.


Teamcoaching/ Begeleide Intervisie /Team begeleiding
In groepsverband leren te leren van elkaar en van de beroepsvragen.

SUPERVISIE / Supervisie over Supervisie / Supervisie over Gestalttherapie
Supervisie gaat uit van een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling: ‘leren om te leren van het werk’. Dubbel en triple loop leren.
Wat supervisie voor mij zo boeiend maakt, is dat het zich beweegt tussen de persoonlijke ontwikkeling en de beroepsmatige ontwikkeling.

Juist omdat ik vooral als supervisor ben opgeleid en les heb gegeven, zal het ‘triple loop’ leren in mijn aanpak vaak centraal staan.
Single loop leren: leidt tot veranderingen op niveau van het doen/handelen
·      Double loop leren: leidt tot veranderingen op niveau van het denken (overtuigingen)
·      Triple loop leren: leidt tot veranderingen op niveau van het willen (waarden/ motieven van de persoon)
(Lingsma & Scholten, 2001; Stroobants et al., 2008)

Tarieven vanaf 2018:
Supervisie € 125, - per keer
10 x € 1200, -
15 x € 1700, -

Leersupervisie
Een oriënterend gesprek van ± 45 minuten is kosteloos.
Voor het traject van 15 gesprekken bedragen de kosten: individueel € 1800,-  / een groep van 3, per persoon € 1450, - p.p./ een groep van 2 is € 1600, - per persoon

Dagdeeltarief training: € 650, -
Bij langer traject: € 575

TRAINING

Een training heeft pas nut als deze op maat is en werkelijk de kans krijgt ingebed te raken binnen de organisatie, in het leven van de deelnemer.


Inspiratie Trainingen
Juist in deze tijd waarin we ons moeten herbezinnen over thema’s als groei, duurzaamheid, crisis, mondiale verbanden, is het van belang te kijken naar de bron, de inspiratie. de vraag waarom doen we eigenlijk wat we doen?
Dit vraagt actieve bezinning, lef en creativiteit


Inhoudelijke trainingen aan professioneel begeleiders (trainers, coaches, therapeutenn, etc.) o.a. vanuit de Gestalt.
- Trainingen op gebied van Diversiteit.
- Maatwerk trainingen aan op gebied van: (eigen) leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, agressie en genderspecifieke vragen (o.a. agressie op de werkplaats, seksueel misbruik bij jongens, agressie bij niet westerse jongeren, homoseksualiteit en diverse religieuze stromingen).


DIALOOG-trajecten
De dialoog is hard en confronterend en niet vrijblijvend. Voor mij is een goede dialoog een manier om tegenstellingen en conflicten helder te krijgen en werkbaar te maken in kleinere en grotere sociale groepen. Die groepen lopen uiteen van organisaties, wijken en steden en werken op landelijk en internationaal niveau.
Ik heb ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van diverse dialoogtrajecten.

Voorbeelden van dialoogprojecten die ik begeleid heb:
□ zelforganisaties voor Vluchtelingen (VON) en vrijwilligers van VluchtelingenWerk
□ jongerenwerkers en seksuele diversiteit in Rotterdam en Amsterdam.
Hierbij de link naar de inhoud van dit traject, via kennisbank van MOVISIE:
http://www.movisie.nl/esi/dialoog-jongerenwerk-homoseksualiteit

 

 

Coaching