Intersectionaliteit / Kruispuntdenken

diversiteit cirkel

11 oktober 2019 is de eerstvolgende mogelijkheid voor de eendaagse training “Werken met de Diversiteit Kaarten”

Deze training vindt plaats op een locatie in Amsterdam Oost, maar kunnen op verzoek op andere locaties plaatsvinden. Opgeven en info .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Kosten zijn 150, -, inclusief kaartenset 182,50, -
De kaarten zijn los te bestellen voor 40, - per set. (exclusief 8,50 verzendkosten, voor NL.)  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)


Diversiteit in teams / organisaties en bedrijven

Ik begeleid uw organisatie, uw team, om diversiteit zichtbaar en werkbaar te maken.
Het benutten van de aanwezige diversiteit is een investering die altijd de moeite waard is.
U krijgt inzicht in de afwezige en aanwezige diversiteit en hoe daarmee om te gaan.
Welke waarden en normen zijn aan de orde en welke rituelen / omgangsvormen / werkwijzen / methodieken zijn insluitend en uitsluitend voor diverse doelgroepen en personen?

http://www.martenbos.nl/nieuws/diversiteit_kaarten

DE TRAINING:

Deze A3 kaarten zijn gemaakt om in diverse begeleidingscontexten in te zetten.

Eendaagse training voor trainers/professioneel begeleiders/coaches, etc.
In deze eendaagse training, voor professioneel begeleiders, docenten, mentoren, supervisoren, etc. oefenen we met diverse werkvormen en geef ik achtergronden om met de kaarten aan de slag te gaan.
De opbrengst van deze trainingsdag voor begeleiders/trainer/ etc is:
* Je hebt diverse manieren gehoord en ervaren om met de kaarten kunt werken in training en coaching, maar vooral ook heb je de achtergronden leren kennen om daarmee zelf verdiepend aan de slag te gaan.
* Je hebt je verder verdiept in de huidige theorie rond intersectionaliteit, in een tijdlijn de ontwikkeling van: ‘cultuur, ‘inter/transcultureel’, ‘diversiteit denken, caleidoscopia, intersectionality’.
* Je hebt meer kennis van de ontwikkeling die Marten Bos heeft beschreven in zijn boek en hoe die verder is gegaan na dit boek, rond het werken met waarden en normen en gedrag in organisaties en bedrijven en bij individuele clienten.
* Je hebt kennis genomen van - en geoefend met de theorie vanuit het systemisch werk, gestalt en intersectioneel denken, waarmee je je eigen werkwijze kunt aanvullen en/of verdiepen in het werken met cliënten (individueel en in groepen/ organisaties.

Registratie punten gelden voor de LVSC en de NVAGT

De Kaarten
De kaarten zijn los te bestellen voor 40, - per set. (exclusief 8,50 verzendkosten, voor NL)  marten@ martenbos. nl

De trainingsdag over het werken met de kaarten zijn 150, - euro (inclusief vegetarische lunch)
Kosten training inclusief kaartenset 182,50, -

Ook zijn op aanvraag maatwerktrainingen, in company trainingen mogelijk voor uw organisatie/team.

De Kaarten zijn ook in het Engels verkrijgbaar.

Bestellen van de kaarten, informatie of inschrijven voor trainingen : .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Reacties van mensen die werken met de kaarten:
“Bij iedere kaart vertelden we allebei iets over onszelf in relatie hoe dit thema je gevormd heeft. Was echt een ijsbreker”.

“Wat ben ik Enthousiast over de kaarten en het thema. Ik heb het al een keer gebruikt in 2 intervisie groepen. Het geeft zoveel ruimte en openingen “anders” met elkaar te spreken”.

“Levert steeds meer beeld op van wie zij is. Haalt heel makkelijk de focus weg van het ‘probleem’. Heb er veel schik in”.

“Vandaag in supervisie voor het eerst gewerkt met set “diversiteit kaarten” van Marten Bos. inspirerend”.

“Mooie reacties gekregen. Heel ontroerend ook. Ze wilden de Diversteitscirkel ook en die laat ik dus daar”.

“I wanted to let you know that the Diversity Cards worked very well indeed with the group I facilitated; indeed they were the highlight of the six week programme!  There were participants from Sudan, Indonesia, Guinea-Bissau, Poland, S. Africa, and Bangladesh; because the cards opened up the possibility for each person to talk about themselves from a position of their own choice, it created a lively and egalitarian atmosphere on the first day, for which I was happy. Also, everyone enjoyed translating the words into their mother tongue!”


Losse sets van de kaarten zijn te bestellen bij: marten@ martenbos. nl
Inclusief verzendkosten (NL) 40 euro per set.

Uit de inleiding van de handleiding:

De kaarten zijn gemaakt op A3 formaat, om daarmee de mogelijkheid te bieden er daadwerkelijk voor-, bij-, in-, naast- of op de kaarten te kunnen staan. Het fysiek kunnen staan bij het systeem van intersectionaliteit, - bij een of meerdere bewuste of onbewuste aspecten van de identiteit, geeft de mogelijkheid deze op hun invloed en betekenis te ervaren.
Mijn inspiratie qua inhoud heb ik voor een groot deel te danken aan Gloria Wekker, die het kruispuntdenken / caleidoscopia /intersectionaliteit introduceerde binnen het intercultureel- en later diversiteitsdenken. (Zie hierover verderop meer)
Mijn inspiratie voor de werkvormen vond ik o.a. in de Gestalt theorie, waar het gewaar zijn, contact maken, het fysiek ervaren ingezet wordt. Daarnaast is ook het Systemisch werk een inspiratie, waarbij de invloed van diverse, grotere systemen (veldtheorie in het Gestalt denken) in acht wordt genomen.
Het zijn de diverse facetten van de persoon / de organisatie / de groep / de wereld, in een onlosmakelijke verbinding van wederzijdse beïnvloeding, die hiermee vorm wordt gegeven.

De kaarten zijn een hulpmiddel in de begeleiding van zowel individuele personen als bij relaties, groepen en teams, in onderwijs en binnen organisaties. Waarbij het steeds aan de orde is om ons gewaar te zijn, hoe in elke situatie de brede diversiteit invloed heeft en beïnvloed wordt en hoe verschuivingen binnen relaties en (macht)posities tussen personen onderling en tussen personen en instituties plaatsvinden. Het is een instrument dat ingezet kan worden bij trainingen, teamcoaching, individuele coaching, supervisie en therapie.


peinzende trainer
Peinzende trainer wink

english cards selecting
Selecting the English Cards for English training session