Advies

HOE GESLOTENER EEN SYSTEEM IS, DES TE MINDER HET ZAL LEREN VAN ZIJN OMGEVING EN DES TE MINDER HET IN STAAT IS ANDEREN TE HELPEN NAAR OPENHEID (Argyris, 1970, p 143)


Op het gebied van:
* Inclusief werken/ Omgaan met Diversiteit: hoe benut u de kracht van diversiteit, intern en in de grotere context van uw werkgebied?
* Cultuurveranderingen en cultuurclashes in de organisatie
* Inclusief werken binnen organisaties en binnen wijken/ steden.


INCLUSIEF WERKEN / DIVERSITEIT

• Overheden
Overheden moeten diversiteitsbeleid voeren, maar blijven helaas vaak steken in doelgroep projecten. Doelgroepenbeleid is in mijn visie slechts een beperkte, vaak niet erg succesvolle aanpak.


• Bedrijven
Bedrijven krijgen een steeds gevarieerder klantenbestand. Daar past ook een gevarieerd personeelsbeleid bij en een sociale verantwoordelijkheid. Een hernieuwde analyse van uw personeels- en klantenbestand op basis van diversiteit kan uw sociale betekenis en uw succes vergroten.

 

lief heerbeestje