Advies

“Hoe geslotener een systeem is, des te minder het zal leren van zijn omgeving en des te minder het in staat is anderen te helpen naar openheid.” (Argyris, 1970, p. 143)


ADVIES
VOOR: OVERHEDEN, BEDRIJVEN EN ORGANISATIES.
VOOR: SCHOLEN EN HULPVERLENING.

Op het gebied van:
* Inclusief werken/ Omgaan met Diversiteit: hoe benut u de kracht van diversiteit, intern en in de grotere context van uw werkgebied?
* Persoonlijke/Professionele Kwaliteit van u en/of uw personeel.
* Cultuurveranderingen en cultuurclashes in de organisatie
* Inclusief werken binnen organisaties en binnen wijken/ steden.


INCLUSIEF WERKEN / DIVERSITEIT

• Onderwijs en hulpverlening

Diversiteit in klasse/levensbeschouwing/sociale groep/etniciteit/gender/seksuele gerichtheid/ etc. kan in de dagelijks omgang tot onbegrip en tot (vaak onbewuste) exclusiviteit leiden. In hulpverlening en onderwijs zijn deze aspecten van graat belang, denk aan: Het ontbreken van herkenbare rolmodellen/ Opvoedkundige verschillen/Belang van het spelen voor de ontwikkeling van kinderen/ Ouderbetrokkenheid, etc.


• Overheden
Overheden moeten diversiteitsbeleid voeren, maar blijven helaas vaak steken in doelgroep projecten. Doelgroepenbeleid is in mijn visie slechts een beperkte, vaak niet erg succesvolle aanpak.


• Bedrijven
Bedrijven krijgen een steeds gevarieerder klantenbestand. Daar past ook een gevarieerd personeelsbeleid bij en een sociale verantwoordelijkheid. Een hernieuwde analyse van uw personeels- en klantenbestand op basis van diversiteit kan uw sociale betekenis en uw succes vergroten.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS.

De professionaliteit, kwaliteit en diversiteit van een
team is van groot belang. Ik bespreek graag met u de
kansen en risico’s / kwaliteiten en valkuilen. Ik
ontwikkel en geef advies over diverse trajecten.
Zowel op gebied van beleid als over concrete,
structurele stappen.
De focus ligt op de energie van inclusief
werken en het benutten /behouden van aanwezige
kwaliteiten.

 

lief heerbeestje