Marten Bos

Marten Bos
Bolsward (1955)

Begeleiding en advies voor mens en organisatie.
“De Kracht van het Verschil”

Sinds 1999 zelfstandig ondernemer.

Mijn basis ligt in de hulpverlening (1978 tot 1991) met o.a.: mensen met een verstandelijke beperking, jongens en mannen van Marokkaanse afkomst, jonge gedetineerden en mensen met een drugsverslaving. Het laatste dienstverband was als seniortrainer bij VluchtelingenWerk Nederland.

Advies bij diverse organisaties
In de loop der jaren heb ik veel bedrijven, scholen, organisaties en overheden geadviseerd, op gebied van o.a.: Diversiteit (binnen de organisatie en bij de cliëntengroepen), Persoonlijk en Situationeel Leiderschap, Teambegeleiding en Intervisie, Interdisciplinaire Samenwerking, Agressie en Geweld op de Werkvloer en Methodiekontwikkeling voor Specifieke Groepen, vooral jongens en mannen uit masculiene culturen.


Trainer, coach en supervisor
Sinds 1991 ben ik trainer van beroep, eerst in loondienst (o.a. bij VluchtelingenWerk), nu als freelancer bij diverse bedrijven en instellingen.
Als coach/ teamcoach, (leer)supervisor en docent supervisiekunde ben ik geregistreerd bij de LVSC: Een landelijke beroepsvereniging voor professioneel begeleiders, die zich inzet voor een professionele standaardisering van de beroepen coach en supervisor.
In 1993 ontving ik mijn diploma als supervisor aan de post-hbo opleiding van de Hogeschool van Amsterdam.

ik maisveld


In 1998 rondde ik de post-hbo Gestalt opleiding af bij de Nederlandse Stichting Gestalt, met accreditatie bij de NVAGT en EAGT.
In 2007 ontving ik mijn Master of Science aan Middlesex University in Londen in een samenwerkingsverband met de NSG.

Werk nu free lance aan diverse opleidingen, o.a. in Bulgarije en Oekraïne
Ook geef ik incidenteel supervisie en trainingen, intervisie aan afgestudeerde Gestalt werkers.

Ik ben ooit gaan werken met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dat was mijn eerste passie. Ingegeven door een buurmeisje, de zus van een vriend en een achternichtje in Arnhem waar we ‘vakantie’ vierden. Drie meisjes/vrouwen met een verstandelijke beperking, die mij lieten ervaren dat ‘anders zijn’ niet eng is, maar soms zelfs zeer liefdevol en ontwapenend. Mijn eerste leerschool in ‘het vreemde’, die heel vanzelfsprekend verliep.

Later kwam ik ‘thuis’ in het werk met Marokkaanse gastarbeiders in het ‘Marokkaans WAO Kommitee’ (let op de jaren ‘70/‘80 spelling) Ik ging vervolgens werken met weggelopen, criminele en drugsverslaafde jongeren. Ontwikkelde een ‘nieuwe’ vorm van hulpverlening samen met mijn Marokkaanse collega. Bij het COC Amsterdam ontmoette ik ondertussen homojongeren met een moslim achtergrond en we richten samen Strange Fruit op. Luister nog eens naar het schrijnende lied over slavernij: http://www.youtube.com/watch?v=BcCm_ySBslk. Tropisch Fruit met pijn.

Ik was vrijwilliger in een project voor ‘homo-vluchtelingen’ en kwam vervolgens bij VluchtelingenWerk terecht als professioneel seniortrainer/ontwikkelaar. Deed een opleiding tot Supervisor/Begeleidingskundige. Ondertussen gaf ik trainingen o.a. over Jongens met Seksueel Misbruik Ervaring en Omgaan met Agressie. Ik werd bij de Nederlandse Stichting Gestalt opgeleid tot GestaltTherapeut en kreeg cliënten met o.a. vragen betreffende identiteit, levensbeschouwing en seksualiteit.

In 1999 maakte ik een switch, werd ZZP-er en werkte als trainer, coach bij o.a.: Nyenrode, ING, Het Gemeente Vervoer Bedrijf, Politie en Justitie, Overheden.

Over al die ogenschijnlijk tegenstrijdige groepen en cliënten schreef ik het boek: Coaching en Diversiteit. Een soort samenvatting van mijn carrière in al deze diversiteiten, waar steeds weer de basisregels gelden van: Contact, Dialoog, Eigen Leiderschap, Werken met Kwaliteiten, etc.

Nu begeleid ik, naast bovenstaande opdrachtgevers, dialoogprojecten: o.a. seksuele diversiteit in het jongerenwerk; begeleid ik kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond http://www.werkelijkheid.com; werk als vrijwilliger aan community vorming in mijn buurt: “Alle Kleuren Oost”.
Met steeds, overal weer aandacht voor:

De Kracht van het Verschil!


“Onderweg steeds op de plaats van bestemming!”

Het ‘hier en nu’ is de enige plek waar we een beweging kunnen inzetten. We kunnen fantaseren over morgen en we herinneren ons gisteren, de beweging maken we enkel en alleen in het hier en nu. “Het heden is de doorgang van het verleden naar de toekomst”. Dat is een (Gestalt)zin die ik in mijn werk graag hanteer. Het toont voor mij de ‘dynamiek van het stilstaan’. In deze dynamiek kunnen we betekenis geven aan onze inspiratie van het moment. Het verleden, de toekomst en de huidige wereld zijn steeds een deel van ons, maken ons tot de unieke persoon die we hier en nu zijn.
Dit is mijn bron waarmee ik werk.


ik leuven

ik peace