• MARTEN BOS

   

  TRAINING - SUPERVISIE - THERAPIE

  Persoons - & Professioneel gericht.

  Vanuit: Gestalt, Systemisch werk en Intersectionaliteit, een holistische en systeemgerichte aanpak.

  Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid steeds als geïntegreerde grondhouding.

  Ik werk vanuit bovenstaande theorieën, een stevige basis door jarenlange praktijkervaring, in betaald - en vrijwilligerswerk, en zeker ook door ervaringen in mijn privéleven. Waardoor ik in contact was en ben met een grote verscheidenheid aan personen, groepen, organisaties en bedrijven.

  Zie voor meer ook mijn blogs op: www.martenbos.wordpress.com 

   

  Training - Supervision - Therapy,

  with focus on Personal, Relational & Situational work.

  Diversity, Inclusion and Equity always as basic attitude.

  Based on: Gestalt, Systemic work, Intersectionality & years of broad experience.

   

  Blogs: martenbos.wordpress.com

 • MARTEN BOS

  Training, Supervisie en Therapie voor: 

  PROFESSIONEEL BEGELEIDERS*

  *Coach, Trainer, Supervisor, Therapeut, Docent, Manager, HRM,  D&I professional, etc.

  (Na een bijzondere beroeps-/vrijwilligers carrière, sinds 2021 gepensioneerd en nog vol passie.)

  In mijn werk als professioneel begeleider heb ik, ook door schade en schande, ontdekt hoe wezenlijk zelfzorg is. 

  Gelukkig erkennen steeds meer professioneel begeleiders dat belang van zelfzorg. 

  We kiezen vaak niet voor niets voor dit beroep, en hebben ook onze bagage.

   

  Werken aan zelfzorg, eigen verhalen, achtergronden onderzoeken en ervaringskennis gezond leren inzetten is inmiddels een belangrijk deel van mijn aanbod geworden:

  'van ervaring naar ervaringsdeskundigheid'

  Ondersteunt door diverse theorieën en ruime praktijkervaring, is dit een aanbod aan 

  therapeuten, supervisoren, hulpverleners, coaches, trainers, D&I professionals, managers en andere professioneel begeleiders.

   Het liefst doe ik dat in meerdaagse persoonsgerichte groepstrainingen en supervisie.

  ,

  D.I.G.: Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid is daarbij een vanzelfsprekend onderdeel / fundament.

  Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) zijn en waren, lang voordat deze termen in gebruik waren zoals nu, een belangrijke rode lijn in mijn werk, vrijwilligerswerk en privéleven.

   

  Als vrijwilliger: LCGJ, Marokkaans WAO komitee, COC Amsterdam, buurtinitiatief "Alle Kleuren Oost", etc.

   

  In loondienst (1978 - 1999): Slecht Horende Jongeren Organisatie, Begeleid wonen Marokkaanse jongens, Jeugdgevangenis, Maatschappelijk Herstel Drugsverslaafden, Huiskamer Inloop, VluchtelingenWerk.

   

  Daarna als ZZP-er (vanaf 1999): Nyenrode, ING, Politie, Justitie, Gemeente Vervoer Bedrijf, Haagse Hogeschool, Huisartsopleiding, Docent Supervisiekunde/Leersupervisor, Bijlmerbajes, InHolland, De Vrolijkheid, KU Leuven, etc. etc.

   

  Deze ervaringen hebben, naast veel diverse contacten, relaties, vriendschappen in mijn privéleven, geleid tot het ontwikkelen van de methodiek:

   'De Kracht van het Verschil' en de 'Diversiteit Kaarten'. 

  Daarnaast schreef ik het boek: 'Coaching en Diversiteit' (2010 / 2012 herziene druk)

  Opleidingen en diverse theorieën gaven me daarbij de nodige ondersteuning, 

  waarbij vooral het ervaringsgericht werken en - leren zijn toch echt mijn basis is en blijft.

   

  In mijn visie is het werk van de P.B. altijd gericht op de totale persoon in wisselwerking met de situatie en de relaties. 

  Dat betekent dan ook dat ik niet probleem - of oplossingsgericht werk, maar juist met aandacht voor de totale persoon in wisselwering met diens gehele situatie, de context, de achtergronden, sociaal maatschappelijke posities, etc. Verstoringen, hier en nu en/of in het verleden, maken dat een vraag/probleem op de voorgrond komt, - kan belemmeren, - wordt vastgezet, - gezondheid beïnvloedt, kansen creëert en ontneemt, etc. 

  Bij enkelvoudige gerichtheid op 'het probleem' dreigt juist de totale persoon 

  inclusief diens kwaliteiten, creatieve aanpassingen, coping mechanismen, etc. te verdwijnen, wordt tot object gemaakt (de patiënt, lastpost, slachtoffer, nietsnut, zwakkeling, held, redder, dappere, etc.).

   

  Inspiratiebronnen voor deze aanpak zijn: Gestalt, Systemisch werk en Intersectionaliteit.

  ​waarbij de aandacht uitgaat naar: 

  Het Situationele (de sociaal maatschappelijke, politieke context, 'het veld') 

  Het Relationele (de dialoog, subject - subject, intersectionaliteit, 'niemand is een single story') 

  De totale Persoon (een holistische aanpak)

  Deze drie elementen zijn daarom blijvend aanwezig in mijn werk.

  Dit raakt ook regelmatig therapeutische momenten, het werken op een diepere laag.

   

  Voor meer informatie over werkwijze en mogelijkheden: marten@martenbos.nl

  Of lees: www.martenbos.wordpress.com

   

  Naast mijn eigen aanbod, werk ik freelance voor diverse Supervisie - en Gestaltopleidingen in o.a. Nederland, Bulgarije, Polen, Oekraïne en Finland.

  En ben ik beschikbaar als Dagvoorzitter, Moderator, voor Lezingen, etc.

   

  Met betrekking tot D.I.G. (Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid):

  "De Kracht van het Verschil", de Diversiteit Kaarten.

  Deze zijn nu geheel ondergebracht bij:

  "Bureau VIE. DE KRACHT VAN HET VERSCHIL®"

  Samen met hen faciliteer bijvoorbeeld: 'De Verdiepingsweek'.

  Via - , samen met Bureau Vie. ben ik ook op dit gebied in te huren.

  Voor Train de Trainers en gebruik van de Diversiteit Kaarten:

  BUREAU VIE, Abigail Koopmans en Esma Curuk,

  "De Kracht van het Verschil® Bureau VIE.".

  info@bureauvie.nl

  www.bureauvie.nl

   

  Voor de Engelstalige kaarten, Trainingen en Workshops: marten@martenbos.nl

  Voor de Duitstalige versie, workshops, trainingen: Şeydâ BuurmanKutsal : www.seyda.nl

   


  Leidende motto's in mijn werk:

  "Werken waar het Raakt"
  “De Kracht van het Verschil”

  "Onderweg steeds op de plaats van bestemming"

  "Hoe je kijkt bepaalt wat je doet en daarmee je handelen .." (naar Y. Stapert)

  "De Kracht van het Meervoudige Verhaal"

  “De Kracht van het Verschil”

  Voor mij is dit meer dan een concept, het is een werkelijk geleefd en beleefd inzicht dat mijn leven heeft verrijkt.
  Zowel in mijn werk, vrijwilligerswerk (o.a. Marokkaans WAO Komitee, Alle Kleuren Oost en COC Amsterdam) als in mijn privéleven ben ik diverse mensen, met nog meer verschillende verhalen en ervaringen, tegengekomen. Een geschenk waar ik niet licht over denk. Het heeft me geleerd mee te kijken vanuit andere perspectieven, vanuit diverse sociale - en maatschappelijke posities, vanuit privileges, uitsluiting en stigmatisering.
  “Zoals ik de wereld ervaar is altijd anders dan hoe anderen de wereld ervaren!”
  “Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet ....... en is daarmee je denken, voelen, handelen en motivatie!”

  (vrij naar: Yntse Stapert).
  Deze belangrijke levensles staat centraal in mijn werk.
  Het laat ons steeds opnieuw zien hoe verschillend wij mensen zijn in ons voelen, luisteren, denken, handelen, raken en geraakt worden en hoe ‘de wereld’ heel verschillend op ieder van ons reageert.
  Dit beïnvloedt naast het beeld over ‘de ander’ ook zeker in hoge mate ons zelfbeeld.

  Als we de kracht van het verschil niet zien, zeker ook in al de lastigheden, conflicten, oncomfortabele momenten, etc. niet erkennen, niet willen horen, niet willen voelen, missen we een fundamentele energie, een bron die mensen in hun energie zet of juist hun energie ontneemt.

  "HOE JE KIJKT BEPAALT WAT JE ZIET ....."

  Yntse Stapert

   

   

   

  "We dont see the world as it is, we see it

  as we are"

  Anais Nin

  REFLECTION IN ACTION

  REFLECTIE IS WERK

  zie hierover ook mijn blogs martenbos.wordpress.com

  HOE JE KIJKT, VOELT, RAAKT ....

  Ynse Stapert

 • TWEEDAAGSE TRAINING

  ‘De Kracht van het Meervoudige Verhaal!'

  2 en 3 juni 2023

    

  Onderzoek -, Verdiep -, Bewerk - en neem Regie over de diverse lagen van 

  het Meervoudige Verhaal / Identiteit.

  Training gericht op Persoonlijke en Professionele ontwikkeling.


  De eerstvolgende tweedaagse is 2 en 3 juni 2023

  Belangstelling? Stuur een email marten@martenbos.nl
   

  De insteek bij deze tweedaagse is om (nog) meer te ontdekken hoe je om kunt gaan met jouw krachtige -, soms ondergewaardeerde -, verborgen - of misschien juist vaak kwetsbaar openliggende identiteiten?

  Ofwel:

  Hoe beheer je jouw energie - en inspiratiebronnen?

  Een daarbij ook die van je cliënten, deelnemers, studenten, personeel, etc..

   

  Door je (meer) gewaar te zijn van de aanwezige diversiteit aan verhalen, achtergronden en ervaringen kan helpen deze gezond in te zetten in je persoonlijk en professioneel handelen.

   

  We zijn allemaal veel meer dan dat ene verhaal, die ‘Single Story’ 

  Inspiratie uit Ted: Chamimanda Ngozi Adichie 'The Danger of a Single Story' (zie 'grote media' op de site)

  Onze kracht als totaal, holistisch, relationeel mens kunnen we beter benutten en besturen, als we 'het spel - / de dans van de identiteiten' beter doorhebben en daarmee de regie in eigen hand kunnen nemen.

  Groeien naar meer 'worden wie je bent!’, 

  als professional, als mens, als onderdeel van diverse sociale systemen.


  Uitgaande van minimaal 18 levensgebieden (de A3 diversiteit kaarten) gaan we op onderzoek, vanuit een ervarings-, persoons-, proces- en doelgerichte aanpak.
  In mijn visie is het van belang dat we onze veelheid aan identiteiten (her)kennen en goed beheren, dat we daarbij zelf de regie voeren en die niet aan anderen overlaten.
  ‘De wereld’ loopt vaak maar al te graag weg met 1 stereotype aspect van ons totale zijn. De verleiding is om ons daaraan aan te passen en mee te gaan in deze stereotypering. Aanpassen soms op het pijnlijke af.

  Of dat we ons juist zo verzetten, zodat we enkel lijken te strijden tegen deze stereotypering en op die manier beslist ook niet toekomen ons te ontwikkelen tot wie we echt zijn.
  Om deze intern en extern gestuurde mechanismes goed te doorgronden en echt zelf regie te nemen, gaan we samen op onderzoek uit. Met vragen als: ‘Wat zijn de identiteiten die ik tot mijn beschikking heb?’ ‘Hoe zet ik die krachtig en effectief in?’ ‘Hoe bescherm ik mezelf?" en ook "Hoe kwetsbaar ben ik en wil ik zijn in het tonen van wat ik meer ben dan dat ene zichtbare/bekende verhaal?’

   

  De training is bedoeld voor mensen die toe zijn aan een bredere kijk op wat ze de wereld te bieden hebben, zeker zij die werkzaam zijn op gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid en in de mens mens beroepen.

  Opladen om tegen stereotyperingen en vooroordelen, bias in te gaan en los te komen van hokjes, die benauwend zijn in plaats van krachtig.

   

  Hoe: Door te onderzoeken welke identiteiten ons maken tot wie we zijn. Ontdek en vertel je verhalen en luister naar de verhalen van anderen. In het delen en verdiepen van onze verhalen in de groep en in tweetallen, onderkennen we de overeenkomsten en verschillen. Dit delen en benoemen in een groep kan ons gewaar zijn over onze (on)ontdekte verhalen en onze rijkdom aan identiteiten vergroten en meer hanteerbaar maken.

  Het resultaat is meer regie nemen over wat je wel en niet, waar en wanneer, voor wie en vooral hoe je dit gaat inzetten. 

  Door te ervaren wat ik aan verhalen en identiteiten beheer, kan ik dat beter inzetten.

  De rijkdom die in onze verhalen aanwezig is, kan ik zo beter 

  oproepbaar, voelbaar en inzetbaar, maken.
  Dit doen we door ervaringsgerichte oefeningen, reflecties en gesprekken, theoretische ondersteuning en zeker ook momenten van rust, naast momenten van actie.

  (3 P.E punten en uren te verkrijgen voor LVSC en NVAGT)

   

  Wie ben ik?:
  Als therapeut, supervisor, coach, trainer, hulpverlener breng ik een brede diverse en doorleefde werk/levenservaring, mee. Daarnaast mag ik bouwen op een rijke hoeveelheid aan verhalen die mensen onderweg met mij deelden. Mensen die ik ben tegengekomen op mijn levenspad en met wie ik voor korte of langere tijd mee samen liep, waarbij ik mocht meekijken in hun wereld, met hun verhalen.


  Ik ben opgeleid als: Systemisch begeleider, (Leer)Supervisor (LVSC), Coach, Gestalt therapeut (NVAGT / EAGT); een Professioneel Begeleider met een Intersectionele visie.
   

  Deze tweedaagse vindt plaats in groepen van 6 - 10 personen op mooie landelijke locaties, met rust en ruimte voor wandelingen, genieten van - en inspiratie uit de natuur.
  Ik zal vooraf een vrijblijvend intake met je houden om te zien wat je vraag is en of die past bij dit aanbod.

   

  Waar: ISVW Leusden

  Kosten: Inclusief eten, koffie, thee en overnachting, 695, - *

  Interesse? marten@martenbos.nl

   

  3 PE punten voor deze tweedaagse

   

  *Moeite met het betalen van de prijs? Er is altijd een oplossing te vinden.

   

 • VERDIEPINGSWEEK 8 - 15 oktober 2023

  i.s.m. BUREAU VIE

  Emel pension, Güzelçamlı

  Verdiepingsweek

  Diversiteit, Inclusie, Gelijkwaardigheid.

  Inschrijven en meer informatie: info@bureauvie.nl

   

  De verdiepingsweek is bedoeld als persoonlijke en professionele aandacht voor jou als mens en professional.

  Om de eigen ervaring, achtergronden, inzichten en passie meer te doorgronden, te versterken, te delen en verder aan te wakkeren, om deze (weer) geïnspireerd en vooral ook gezond in te kunnen zetten.

  Zelfzorg, reflectie en verdere verdieping, onderzoeken van de eigen meervoudige biografie, als persoon en professional staan centraal.

   

  De week is voor mensen die al ruime (ervarings)deskundigheid bezitten en verdieping zoeken op gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid.

   

  N.B. Om werkelijk volgens de verdiepende methodiek van de Diversiteit Kaarten "DE KRACHT VAN HET VERSCHIL®" te werken, met de theoretische, Intersectionele basis, kun je deelnemen aan

  de Train de Trainers of neem contact op met BUREAU VIE.

  zie www.bureauvie.nl of info@bureauvie.nl

   

   

  BUREAU VIE. & MARTEN BOS

  VERDIEPINGSWEEK INTERSECTIONEEL WERK

  (Uitgesteld naar 8 tot 15 oktober 2023)

   

   

  Voor de vierde keer hopen we weer een week van Inspiratie, Uitwisseling, Coaching, Praktijk, Onderzoek, (Zelf)Reflectie en Ontspanning, te faciliteren.

   

  De week zal plaatsvinden van in het heerlijke

  EMEL PENSION, Güzelçamlı Turkije
  Een plaats van grote gast-vrijheid, rust en natuur voor iedereen die ook vrijheid voorstaat.

   

  Het is een inspiratieweek bedoeld voor:

  MENSEN MET ERVARINGSKENNIS, DIE WERKZAAM ZIJN OP GEBIED VAN DIVERSITEIT/ INCLUSIE/ INTERSECTIONALITEIT.
  Een week ter ondersteuning, support voor diversiteits- en inclusie professionals, een week om verdere / verdiepende stappen te maken op gebied van persoonlijk en professioneel, intersectioneel werken.
  Gun jezelf als persoon en professional deze week om samen met andere professionals verder geïnspireerd te raken en samen te werken, te reflecteren, oefenen.

  Vergroot het gewaar zijn van je eigen rijke diversiteit, je betrokkenheid en soms ook blinde vlekken.

  Onderzoek, samen met anderen, je vragen.

  Bewerk en onderzoek de casuïstiek uit je praktijk, (her)ontdek het plezier van je inspiratiebron.
  Thema's als: 'hoe verhoud ik me tot de wereld waar polarisatie steeds openlijker aanwezig is en waar diversiteit en inclusie nu een hot item zijn?' 'Hoe toon, benut en werk ik met mijn ervaringsdeskundigheid?'

  'Hoe gaan we om met privileges van mijzelf en anderen?'

   

  Diversiteit is er altijd, niemand is een ‘single story’ al wil de wereld dat soms van ons maken.
  Kijktip, tedtalk van Chimamanda Ngozi Adiche:
  https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=nl

   

  Deze week richten we ons daarom juist op het gewaar zijn, versterken en uitdiepen van jouw eigen meerdimensionale en gelaagde verhaal:

  Wie, wat ben je en wat drijft je vanuit het diversiteitsperspectief, wat zet je hiervan in op een voor jouw gezonde wijze, in je werk en persoonlijk leven.

  Zeker komt daarbij ook de vraag aan de orde: “hoe blijf je hierbij geïnspireerd en gezond en welke stappen heb je nodig om te zetten?”
  Indien gewenst zijn individuele Coaching gesprekken onderdeel van deze week.

   

  We werken deze week o.a. met de succesvolle methodiek "DE KRACHT VAN HET VERSCHIL" en de Diversiteit Kaarten, gebasserd op de theorie van de Intersectionaliteit, aangevuld met

  o.a. de Gestalt theorie en het Systemisch werk.
  Deze week biedt ook voldoende ruimte voor momenten van reflectie, rust en zeker ook om te genieten van de prachtige omgeving en de locatie, het dorp, het eten, de cultuur, de natuur, etc.


  De deelnemers van de afgelopen edities zijn erg enthousiast over de locatie en het programma en de sfeer die in de groep ontstaat, door de werkwijze van verhalen uitwisselen, bouwen we samen aan een veilige ruimte om te experimenteren en met vragen te komen die je bezig houden op zowel persoonlijk vlak en vanuit je werkgebied.

   

  Waar: EMEL PENSION een zeer gast-vrij pension aan de Turkse kust onder Izmir.
  Een echte vrijplaats, met zeer gastvrij vriendelijke personeel, die alles doen om je tot rust te laten komen en je letterlijk en figuurlijk te laten proeven van de gastvrijheid.
  We werken veelal in de prachtig onderhouden tuin met een grote olijfboomgaard.

  Hiermee biedt dit pension alles om er een geslaagde week van te maken. In een paar minuten lopen ben je aan de kust, waar je kunt zwemmen en van heerlijk eten kunt genieten. Ook het dorp zelf biedt mogelijkheden te eten en op maandag een markt die een bezoek meer dan waard is.

   

  Prijs: E , 1950, -

  Vroegboekkorting bij voorinschrijving prijs: E , 1750, -  (geldt  tot 15 mei 2023!!)
  Vervoer van en naar vliegveld Izmir, plus elke ochtend een heerlijk uitgebreid ontbijt en in de avond een goed verzorgd diner, zijn bij de prijs inbegrepen.
  Er zijn ruime twee persoons kamers met balkon. Bij gebruik door 1 persoon geldt een extra toeslag.
  De prijs is excl. kosten vlucht van en naar Turkije (Izmir) en mogelijke excursies.

  (Over betalingsregelingen is altijd te praten!)

   

  Doelgroep:
  Gepassioneerde mensen met ervaring(sdeskundigheid), actief in werk, of de buurt, of in de organisatie, op het gebied van diversiteit, zoals bijvoorbeeld: trainers, coaches, adviseurs, docenten, etc. Mensen die een slag willen maken in het werken aan inclusie. Mensen die zowel vanuit hun (vrijwilligers)werk als vanuit hun persoon willen kijken wat diversiteit voor hen betekent. Waar hun kracht ligt, waar werkpunten liggen, waar kwetsbaarheden zijn, etc. Hoe daar meer bewust van te worden en mee om te gaan.
  (Ervarings)deskundige inclusie/diversiteit werkers, die geïnspireerd zijn om te werken vanuit het intersectioneel denken. Die, samen met andere ervaren professionals, aan de slag willen aan persoonlijk en professionele aspecten van het intersectioneel denken handelen en voelen.

   

  Dit is dus zeker geen aanbod voor beginners, daarvoor verwijs ik graag naar de trainingen van

  Bureau VIE (http://www.bureauvie.nl)

   

  Resultaat:
  Je hebt je eigen expertise verdiept op gebied van intersectioneel denken, voelen en handelen. Je doorziet en doorvoelt beter je eigen intersectionaliteit, en ook die van de ander. Je hebt nieuwe werkvormen en nieuwe concepten (opgefriste concepten) aan je eigen repertoire toegevoegd en ziet nieuwe mogelijkheden van werken. Je beschikt over een netwerk van mensen met een gemeenschappelijk expertise.

  De vragen waarmee we daarvoor aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld:
  Hoe verken, ken en benut ik mijn eigen identiteiten en hoe werkt dit door in relatie tot mijn werk, collega’s, mijn persoonlijke en professionele netwerk en tot mijn achtergrond en de context?. Hoe ontwikkel ik mezelf door de verdieping op te zoeken met collega’s en anderen? Hoe laat ik me inspireren? Waar is volharding nodig om het werkelijke verschil te benutten? Of juist het werkelijke verschil te kunnen maken? Hoe kunnen we de onderlinge contacten, het onderlinge verschil en de opgedane expertise meer en positief benutten in ons werk als trainer, coach, docent en overige beroepen, waar diversiteit een grote rol speelt? Hoe kunnen we als persoon staande blijven in deze tijd van polarisatie populisme en verdeeldheid?


  Werkwijze
  We gaan deze week werken vanuit en met ieders expertise en ieders zijn. Samen lerend onderzoeken, wie ben jij en wie ben ik en hoe verhouden we ons tot elkaar in de overeenkomsten en verschillen? Welke lagen mogen verdiept worden op persoonlijk en professioneel vlak? Werken van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, ieder vanuit eigen behoefte en vertalend naar de eigen situatie. Daarvoor gebruiken we o.a. intervisie methodes en reflectie momenten, individueel en in groepjes. We nodigen uit tot experimenten rond jouw vragen, in denken, voelen en handelen, samen uitproberend welke werkvormen, interventies, concepten, leervoorkeuren, etc. (voor jou) werken.


  Dagindeling
  Om hiermee aan de slag te gaan hebben we het volgende dagritme in deze weken:
  · De dag start om 08.00 uur, voor het ontbijt, met een kort reflectie/meditatie sessie afwisselend door mij en mensen uit de groep voorbereid.
  · Ontbijt vanaf 08.30
  · Sessie in de groep 09.30 tot 12.30 uur
  · Pauze met eigen lunch, zwemmen, wandelen, etc.
  · 15.30 tot 16.30 mogelijkheid tot individuele coachingsuren.
  · 16.30 tot 19.30 avond sessie
  En dan om 19.30 diner

  Met mogelijk 1 late avond sessie en een afsluitingsmoment aan het eind van de week met: verhalen, muziek, gedichten, etc., ter wederzijdse inspiratie.

  Naast onze inbreng als trainers, zal zeker ook de inspiratie, kracht, expertise, creativiteit en kwaliteit van deelnemers benut worden.
  In overleg kan een deelnemer of een groepje deelnemers, een experiment doen, iets uitproberen, casuïstiek voorleggen, etc. Individueel werk in of naast de groep behoort ook tot de mogelijkheden.

  · Er is elke dag een groepje dat voor sfeer/ aankleding van de zaal zorg draagt, aansluitend op het dag thema

   

   

   

   


  Achtergrond:
  Het werken met/vanuit diversiteit is al tientallen jaren de praktijk voor veel professionals. Dit heeft al veel expertise, theorie en best practices voortgebracht. Tegelijk raken veel instellingen, bedrijven en het onderwijs er steeds meer van overtuigd dat diversiteit een punt van aandacht is, of liever gezegd een noodzaak is. De ontwikkelde visie, expertise, concepten en inzichten, zeker van (ervarings)deskundigen vanuit de brede diversiteit ofwel intersectionaliteit wordt hierbij niet altijd voldoende benut.
  In deze tijd van meer polarisatie en populisme en de wens tot simpele en snelle ‘oplossingen’, lijkt soms geen ruimte voor de meerzijdige en gelaagde deskundigheid. Vaak wordt hierbij het begrip ‘diversiteit’ weer verengd tot het werken met enkelvoudige identiteiten, doelgroepen. Af en toe wordt de koppeling gemaakt tussen bijvoorbeeld seksuele gerichtheid en levensbeschouwing, maar dan meestal op een onderling conflicterende en stereotype wijze, die geen recht doet aan de werkelijke realiteit van mensen.


  Intersectionaliteit
  De theorie van de intersectionaliteit is voor mij een wezenlijke basis van denken, voelen en handelen, mijn passie. Deze manier van kijken laat zien dat elke diversiteit verbonden en overlappend is aan een breed spectrum van identiteiten, achtergronden, ervaringen en contexten, waarbij machtsverhoudingen, privileges en uitsluitingsmechanismen een belangrijke rol spelen.
  Maar ook deze theorie van intersectioneel werken ondergaat soms een risico van ‘witwassen’, dat kan leiden tot een ‘ach ja we zijn allemaal wel divers’, ‘we hebben toch allemaal hetzelfde belang’, etc. zonder maatschappelijk politieke posities van privileges te erkennen en te onderzoeken op mechanismen van insluiting en uitsluiting.
  De meerdimensionale en meer complexe en soms pijnlijke werkelijkheid verdient het om de juiste ruimte te krijgen en daadwerkelijk ruimte in te nemen.
  Aan de andere kant komt er kritiek met als terminologie een ‘vals concept van Identiteitspolitiek’. Ook hier gaat het weinig erkenning voor de stapeling van identiteiten en de machtsverhoudingen, ‘zwart of wit, we spelen allemaal op hetzelfde veld” schreef een columniste afgelopen augustus. Daarbij uitgaande van enkelvoudige identiteitsgedachte, zonder aandacht voor privileges en vooral zonder aandacht voor de complexiteit, het meervoudige verhaal.

   

  GLOBALE OPZET VAN DE WEEK:
  · Avond aankomst van hele groep met diner.
  · Dag 1 Start einde middag met behulp van de Diversiteit Kaarten kennismaken in de hele groep.
  · Dag 2 Eigen positie innemen / - verkenning in de eigen verhalen, als mens/subject beïnvloed door het intersectionele, de eigen caleidoscoop.
  · Dag 3 Thema HART liefde voor het intersectioneel zijn met bijv. belang van rituelen, maar ook momenten van geluk of pijn, erkennen, kracht en steun zoeken hiervoor.
  · Dag 4 Mogelijkheid voor een prachtige boottocht, bezoek aan Efese of andere activiteit op eigen kosten*.
  · Dag 5 HOOFD, welke concepten werken voor ons en hoe maken we die levend, ervarend. Wat met bevestiging en weerstand, hoe om te gaan met ‘westerse’ concepten, met een wereld die ‘quick fix’ wil, vaak in hokjes en stereotyperingen denkt.
  · Dag 6 HANDEN methodieken uitwisselen, best practices, actie gericht naar het komend jaar, hoe hou ik energie, wat heb ik nodig, wat ga ik doen en met wie, waar, hoe, wanneer?
  · Dag 7 Ochtend voorbereiden op vertrek, afspraken coaching.

  Er is een intakegesprek met elke deelnemer en er is een mogelijkheid tot coaching achteraf, richting het vasthouden van voornemens, plannen, verbinding zoeken, inspiratie houden.

   

  Informatie en opgeven info@bureauvie.nl

   

   

  9 PE punten

   

   

   

   

   

   

   

  DE DIVERSITEIT KAARTEN

   

  N.B. Om werkelijk volgens de verdiepende methodiek van de Diversiteit Kaarten te werken, met de theoretische, Intersectionele basis, neem deel aan de Basistrainingen en vooral de Train de Trainers: 'Methodiek werken met de Diversiteit Kaarten'. zie www.bureauvie.nl

   

   

   

   

  De Diversiteit Kaarten zijn te bestellen via: Bureau VIE. info@bureauvie.nl, deze zijn onderdeel van de training.

  Ook zijn er Engelstalige kaarten beschikbaar via: marten@martenbos.nl

  De Duitse versie te verkrijgen via: Şeydâ Buurman–Kutsal www.seyda.nl

   

   

  Tuin Emel Pension

   

   

   

   
   
 • TRAINING & SUPERVISIE 

  met name gericht op PROFESSIONEEL BEGELEIDERS*

  (*coaches, supervisoren, therapeuten, trainers, mediators, managers, docenten, etc.)

   

  Ik werk als trainer en supervisor vooral in groepen en meerdaags. 

   Voordeel van groepswerk is dat meerdere ervaringen samenkomen en we elkaar kunnen raken en steunen, uitdagen in (h)erkenning in kwetsbaarheid en kracht.

  Meerdaags, om echt een proces met elkaar aan te gaan en te verdiepen.

   

  Waarom vooral gericht op Professioneel Begeleiders?

  In veel diverse rollen en met diverse methodieken en theorieën, heb ik een ding echt ondervonden:

  Het gaat vooral om de relatie tussen begeleider en client. 

  Hoe in samenwerking de relatie wordt vormgegeven en hoe de situatie, de context waarin de client zich bevindt, wordt gezien, erkend en meegenomen?

  Dan zijn zeker ook de achtergrond, context, identiteit, positie van de hulpverlener belangrijk, als beïnvloedende factor in de hier en nu relatie. 

  Dat creëert de basis voor een gelijkwaardige, dialogische relatie, waar samen gewerkt wordt aan de situatie van de client.

  Dat mag raken!

  Dat raakt soms diep!

  Dat raakt soms in de war!

  Dat raakt wat er in de wereld gaande is!

  Dat raakt beide!

  Dat raakt soms opwinding!

  Dat raakt het eigen, soms onontgonnen, verhaal!

  Dat raakt professioneel omgaan met ervaringsdeskundigheid!

  etc. etc.

  Dat vraagt onderhoud!

   

  In Gestalttermen is raken: 'Werken op de Contactgrens', daar waar het mag raken, als er voldoende basis, grond is in de relatie en bij de beide partijen.

  Daar werken, daar zijn met mijn cliënten, daar raakt en inspireert, voedt mij. 

  Elkaar ontmoeten in een gelijkwaardige, dialogische 'subject - subject relatie'. 

  ‘‘Ik behandel geen patiënten, ik ontmoet mensen.”

  Jan Foudraine

  "Maak geen patiënt van je client"

  Harm Siemens

   

   

  De professioneel begeleider heeft in mijn visie een gezond egoïsme nodig om regelmatig te kunnen zeggen:

  "EN NU EVEN IK!"

  Zoals de timmerman, de smid, de glasblazer het eigen instrumentarium op orde houden, zo zal ook de professioneel begeleider het eigen instrumentarium regelmatig moeten bijhouden, onderhouden, bijstellen, weer passend maken.

   

  Dat bied ik aan door middel van:

  Meerdaagse Persoonsgerichte, Ervaringsgerichte Trainingen en Supervisiedagen. 

   

  PERSOONSGERICHTE TRAININGEN zijn meerdaagse trainingen op locatie waarin jouw verhaal (als persoonlijk begeleider) centraal staat, jouw kracht, kwetsbaarheid, energie, vermoeidheid, frustratie, succes, achtergrond, etc.

  Werken in een groep met individuele aandacht en af en toe een theoretisch uitstapje. Maar vooral oefenen in en met de groep, in beweging leren we beter.

  Iedere deelnemer krijgt minimaal 1 x de volledige aandacht van de groep om ergens aan te werken, persoonlijk en/of professioneel.

  Een combinatie van training, supervisie, met soms therapeutische insteek, met experimenten en creatieve uitstapjes, reflectiemomenten om jouw verhaal verder te verdiepen en te onderzoeken op hun achtergrond, blokkades en mogelijkheden, met aandacht voor bekende en minder bekende patronen.

  Ervaringsgericht leren betekent voor mij ervaren, bewegen, experimenteren, maar ook begrijpen, conceptualiseren, reflecteren, weer vastpakken en loslaten, balanceren in het hier en nu. 

  Gericht op het gezond weer verder te kunnen in de praktijk van alle dag.

   

  SUPERVISIE is een methodiek, waarbij centraal staat 'Leren te Leren van het Werk'. Bij deze manier van werken sta jij als werker centraal. Door middel van jouw inbreng en het reflecteren op eigen casuïstiek, in een groep samen met anderen, brengt je verder als professional. Maakt successen en valkuilen en de eigenheid van jouw werkwijze zichtbaar en beter hanteerbaar, inzichtelijk / verbeterbaar. Door een meerzijdige blik kom je soms tot inzichten over jezelf en de situatie van je client(en).

   

   

  Voor mijn werk gelden registratie uren en punten NVAGT EN LVSC

  Ik ben geregistreerd bij:

  Nederlands Vlaamse Associatie Gestalt / Europese Associatie Gestalt Theorie (Supervisor en Trainer).

  Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (Supervisor, Leersupervisor, Docent supervisiekunde).

   

   

 • ENGLISH PAGE

   

  MARTEN BOS

   

  Trainer, Supervisor, Gestalt - Public Speaker, Moderator, Connector and Writer.

  (Self-employed since 1999, after a special professional/volunteer career, retired since 2021 but still full of passion.)

  TRAINING AND SUPERVISION

  As a trainer and supervisor I mainly work in groups and for several days.
  The advantage of group work is that multiple experiences come together and we can touch and support each other, challenge each other in recognition of vulnerability and strength.
  Several days, to really start and deepen a process together.

   

  Why I mainly focus on Professionals in coaching, therapy, training, etc.?
  In many diverse roles and with various methodologies and theories, I have really experienced one thing:
  It is mainly about the relationship between supervisor and client.
  How is the relationship shaped in collaboration and how is the situation, the context in which the client finds himself seen, recognized and accepted?
  Then the background, context, identity, position of the care provider are certainly also important, as influencing factor in the here and now relationship.
  This creates the basis for an equal, dialogical relationship, where we work together on the client's situation .
  That may touch!
  That sometimes hits deep!
  That sometimes gets confused!
  That touches what is going on in the world!
  That affects both!
  That sometimes touches excitement!
  That touches on its own, sometimes unexplored, story!
  That affects professional dealing with experience expertise!
  etc. etc.
  That requires maintenance!

  In Gestalt words touching is: 'Working on the Contact Boundary', where it is allowed to touch, if there is sufficient basis, ground in the relationship and with both parties.
  Working there, being there with my clients, there touches and inspires, nourishes me.
  Meeting each other in an equal, dialogical 'subject - subject relationship'.
  "I don't treat patients, I meet people."
  Jan Foudraine
  "Don't make a patient of your client"
  Harm Siemens

  In my view, the professional counselor needs a healthy egoism to be able to say regularly:

  "AND NOW ME TIME!"
  Just as the carpenter, the blacksmith, the glass blower keep their own instruments in order, so the professional supervisor will also have to regularly update, maintain, adjust and make their own instruments fit again.

   

   

  PERSON-ORIENTED TRAINING, these are multi-day training sessions on location in which the story of the professional is central, your strength, vulnerability, energy, fatigue, frustration, success, etc.

  Working in a group with individual attention and with the occasional theoretical excursion. Exercises in and with the group.

  Each participant gets the full attention of the group at least once to work on something.

  A combination of training, supervision and therapy, experimenting and making creative experiential steps to further deepen your story and investigate your background, with known and lesser known patterns.

   

  SUPERVISION is a method that focuses on 'Learning to Learn from the Work'. In this way of working, you as a worker are central. By means of your input and reflecting on your own practices, in a group together with others professionals. Make successes and pitfalls and the uniqueness of your working method visible and more manageable, insightful / improveable. Through a multi-faceted view you sometimes gain insights about yourself and the situation of your client(s).

  These days I focus on people who work as a professional counselor: coach, supervisor, therapist, trainer.

   

   

  “THE POWER OF DIFFERENCES”

  Diversity, Equity, Inclusion, (D.E.I.) and Justice are much more to me than just fashionable words. It is about the importance of sharing stories about us, our lives, experiences.

  It is about awareness of both privilege and power, about how to facilitate space for the real dialogue, for real, sometimes uncomfortable stories, realities, specially for people in marginalized positions.

  It is all about real deep listening and trying to see the world through the eyes of ‘the not me’.

  Where and how do exclusion, stigmatisation, lack of opportunities take place? Where do doors stay closed for people of colour, transgender people, people with less/(un)visible abilities, women, LGBTI+ etc. people, etc.?

  All with the understanding of the intersections of these identities.

   

  Story sharing needs a inclusive, equity space, I provide this by the term: "to install on diversity”.

  We need to avoid: tube view, competition, stigma, get stuck in frozen identity, see others / ourselves as objects. Aand araise awareness about ‘who is in charge of our story’? ‘Who has direction?' 'How are we dealing with the ‘normalities’ in: our rituals, language, attitude, norms, etc’. ‘How exclusive can some of our rituals, language, routines etc. be?’

  For me the combination of Intersectionality, Gestalt and Systemic work is the inspiration for my work. ‘THE METHODOLOGY OF THE DIVERSITY CARDS’

  The methodology of the Diversity Cards is a result of working in the field of diversity for over 40 years as trainer, coach, consultant, activist, volunteer, therapist, etc.

  These 19 cards, 1 empty and 18 represent themes that i came across during my work, these 18 were most mentioned in the way we define ourselves as different and interconnected layers of our identities.

  Gestalt thought me to not just to look at the individual, but work from a relational/contextual (field) perspective.

  This so called 'field', that we are part of, influences us, makes us developping patterns, sometimes even (unhealthy) survival skills, to deal with inclusion and exclusion. We mostly do this unaware, Gestalt focusses on awareness in the here and now.

  The Neo-Liberalism has given us the idea, the introject, that we ourselves are to blame for not being successful, happy, normal, etc.

  The field theory gives a lot of information about our creative adjustments. How we survive from marginalized positions, how we try to fit in, even when this is quite unhealthy.

   

  The cards have an A3 size to work experiential en systemic and are finished in washable laminate.

  Workshops can be offered ‘open enrollment’ or ‘in-company’.

  For information about the cards and workshops: marten@martenbos.nl

   

  Reviews of trainers that have been working with the cards:

  “Would like to tell you a big THANK - cards during the strategic session worked perfectly well!! We went deeply into values, culture and client needs instead of usual empty discussion.”

  “I wanted to let you know that the Diversity Cards worked very well indeed with the group I facilitated; indeed they were the highlight of the six week programme! There were participants from Sudan, Indonesia, Guinea-Bissau, Poland, S. Africa, and Bangladesh; because the cards opened up the possibility for each person to talk about themselves from a position of their own choice, it created a lively and egalitarian atmosphere on the first day, for which I was happy. Also, everyone enjoyed translating the words into their mother tongue!”

   

   

  I am trained in Gestalt on the Nederlandse Stichting Gestalt (NSG) based on Gestalt therapy.

   

  I am certified Supervisor for the LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching)

  and the NVAGT / EAGT

  (Nederlands Vlaamse Associatie Gestalt Therapie)/(European Association of Gestalt Therapy) .

   

  I am training and giving supervision for Gestalt institutes in: the Netherlands, Bulgaria, Ukrain, Finland, Poland.

   
   

  My background:Social worker, started in 1978 and been working in this field until 1991.

  My clients were: (young) immigrants, people with physical and/or mental disabilities, people with drugs addiction, juvenile delinquents, etc.)

  From 1991 until 1999 I worked as (senior) trainer at the national refugee organization: VluchtelingenWerk.

  In 1999 I started my own ‘one man company’:

  ‘Marten Bos, The Power of Differences’

  I am working for a variety of companies, organizations, schools, governmental organizations and also for individual clients.

   

  I have done quite some volunteer work:

  Marokkaans WAO komitee, Moroccan, first generation self organisation)

  COC the Dutch LGBTI+ organisation

  'Alle Kleuren Oost' a community building organisation in Amsterdam East

   

  My education:

  Master of Science in Gestalt therapy, Middlesex University England 2007

  Systemic work/ Family constelations 2010

  V.O. Supervision en Consultation Hogeschool van Amsterdam 1992-1993(Registration: supervisor by the LVSB S10760 H, senior supervisor LS1157H, teacher supervisors))

  Bachelor (HBO) Academy Educational and Social Work ‘Jelburg’ te Baarn 1974–1978

   

  If you want to know more, send an email. You can also read some of my blogs to get more information about my way of thinking, feeling, experiencing, acting, motivation, etc.

  Contact:

  marten@martenbos.nl

  0(031)6 21642597

  My blog: martenbos.wordpress.com

 • PUBLICATIES

  Blogs: https://martenbos.wordpress.com/

  Boek Coaching en Diversiteit

  https://www.bsl.nl/shop/coaching-en-diversiteit-9789036803007

  Diversiteit in de Samenleving

  https://www.vangorcum.nl/zoeken/100-332_Diversiteit-in-de-samenleving

  Diverse hoofdstukken voor boeken op gebied van Diversiteit en Inclusie, Supervisie en Gestalt.

  Titel toevoegen

  https://www.professioneelbegeleiden.nl/public/files/ANSE-2021-02-99.pdf

 • The Danger of a Single Story

  Our lives, our cultures, are composed of many overlapping stories. Novelist Chimamanda Adichie tells the story of how she found her authentic cultural voice -- and warns that if we hear only a single story about another person or country, we risk a critical misunderstanding.

 • Nederland, Friesland